You are visiting Fabletics with an unsupported browser. Unsupported browsers can put your security at risk.
Please upgrade to a modern browser to shop at Fabletics.

Help ons jouw winkelervaring te verbeteren door naar de Nederlandse website te gaan FABLETICS.COM

TOP
Privacyverklaring

Welkom bij Fabletics!  Privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We streven ernaar om transparant te zijn over onze privacypraktijken, inclusief de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. Deze privacyverklaring, samen met de materialen waarnaar hierin wordt verwezen, beschrijft:

 • de persoonsgegevens die wij verzamelen of ontvangen op of via:
 • de mobiele applicatie van het Fabletics (“App”);
  • andere producten of diensten van het Fabletics; en
  • alle andere schriftelijke of mondelinge communicatie, zoals e-mail of telefoon, met u (samen “Diensten”);
 • hoe we die informatie gebruiken; en
 • de stappen die we nemen om die informatie te beschermen.

Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om ons bedrijf te exploiteren en om u de Diensten te kunnen leveren. Lees deze privacyverklaring aandachtig door voordat u de Diensten gebruikt. Door gebruik te maken van de Diensten stemt u in met de privacypraktijken die in deze verklaring worden beschreven. Als u niet wilt dat wij uw gegevens verzamelen of gebruiken op de manieren die in deze verklaring worden beschreven, moet u geen gebruik maken van de Diensten.

Deze verklaring is opgenomen in en is onderworpen aan onze algemene voorwaarden. Termen die met hoofdletters zijn geschreven, maar die in deze verklaring niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan in de algemene voorwaarden wordt gegeven.

INHOUDSOPGAVE 

 1. OVER ONS
 2. DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
 3. MINDERJARIGEN
 4. HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN
 5. BERICHTEN VAN ONS
 6. OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS
 7. UW RECHTEN EN KEUZES
 8. OVER COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN
 9. HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS
 10. INFORMATIEBEVEILIGING
 11. WIJZIGINGEN VAN DEZE VERKLARING
 12. HOE U CONTACT MET ONS OPNEEMT


1. OVER ONS

Wij zijn Fabletics GmbH, een bedrijf geregistreerd in Berlijn Charlottenburg, Duitsland met bedrijfsnummer HRB 139947B en hoofdkantoor op Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn (“wij” of “ons”). Wij voeren de Diensten uit en zijn verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen zoals beschreven in sectie 12.2. DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

Wanneer u gebruikmaakt van de Diensten, verzamelen of ontvangen wij op de volgende manieren uw persoonsgegevens:

 • Registratie, accountinstelling, gebruik van de Dienst: Om ons in staat te stellen de Diensten aan u te verlenen, moet u ons wellicht bepaalde persoonsgegevens verstrekken. Afhankelijk van de Diensten die u gebruikt, moet u ons wellicht een geldig e-mailadres en uw naam, postadres, factuuradres, telefoonnummer en betalingsgegevens verstrekken. U kunt er ook voor kiezen om andere persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw geboortedatum. U kunt deze informatie bekijken, bewerken en, in bepaalde omstandigheden, verwijderen met behulp van uw accountinstellingen.
 • Automatische informatie: We ontvangen en registreren automatisch informatie van uw browser of uw mobiele apparaat wanneer u de Diensten gebruikt, zoals uw IP-adres of unieke apparaat-id, cookies en gegevens over de pagina’s die u bezoekt, zodat we de Diensten kunnen beheren en leveren. Deze informatie wordt opgeslagen in logbestanden en wordt automatisch verzameld. Wij kunnen deze informatie combineren met andere informatie die wij of degenen met wie wij werken over u verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om fraude te voorkomen en om de Diensten veilig te houden, om te analyseren en te begrijpen hoe de Diensten werken, en om u reclame en een meer gepersonaliseerde ervaring aan te bieden. We kunnen ook automatisch informatie verzamelen die apparaat-specifiek is wanneer u de Services gebruikt. Deze informatie kan gegevens bevatten zoals het hardwaremodel, informatie over het besturingssysteem, de App-versie, het App-gebruik, browserinformatie, het IP-adres en apparaat-id’s. Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën, verwijzen we naar sectie 8.
 • Informatie over locatie: Wij kunnen informatie over uw locatie verzamelen uit informatie die u in uw profiel of vanaf uw IP-adres opgeeft. Met uw toestemming kunnen we uw locatie ook aan de hand van andere door uw apparaat verstrekte informatie bepalen, zoals GPS-informatie of informatie over draadloze netwerken in de buurt of mobiele netwerktorens. We kunnen deze informatie gebruiken en opslaan om functies te bieden en om de Diensten te verbeteren en te personaliseren. Bijvoorbeeld voor interne analyses en het controleren van de prestaties, om de inhoud te lokaliseren en (met behulp van niet-precieze informatie over de locatie) voor marketingdoeleinden. Bepaalde niet-precieze locatiediensten, zoals voor beveiliging en lokalisatie van beleid op basis van uw IP-adres of profiel, zijn van cruciaal belang voor het functioneren van de Diensten.
 • Analytische informatie: Wij analyseren gegevens om de functionaliteit van de Diensten te garanderen en deze te verbeteren. We gebruiken analysesoftware waarmee we de functionaliteit van de App op uw mobiele apparaat kunnen begrijpen. Deze software kan informatie registreren zoals hoe vaak u de App gebruikt, wat er binnen de App gebeurt, geaggregeerd gebruik, gegevens over prestaties, fouten in de App en informatie voor het debuggen, en waar de App is gedownload. Wij koppelen de informatie die wij in de analysesoftware opslaan niet aan persoonsgegevens die u in de App invoert.
 • Informatie van derden: U kunt ervoor kiezen verbinding te maken met de Diensten of een Fabletics-account te registreren via een applicatie van een derde partij, zoals Facebook. We kunnen informatie van deze aangesloten applicaties van derden ontvangen. We kunnen ook openbare informatie verzamelen om met u in contact te komen. Wij kunnen deze informatie gebruiken bij het verlenen van de Diensten aan u. U kunt er ook voor kiezen om een deel van uw activiteiten te delen op de Diensten op bepaalde sociale-medianetwerken die met uw Fabletics-account zijn verbonden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken via de instellingen van uw account.


3. MINDERJARIGEN

Het beschermen van de privacy van kinderen is bijzonder belangrijk voor ons. De Diensten zijn niet op kinderen gericht en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Als u jonger bent dan 18 jaar, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de Diensten. Als we merken dat we persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van personen die jonger zijn dan 18 jaar, zullen we deze informatie verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en ontdekt dat uw kind ons persoonsgegevens heeft verschaft, neem dan contact met ons op, zoals beschreven in sectie 12.4. HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

4.1. RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING

Wanneer u gebruikmaakt van de Diensten, verzamelen, gebruiken, delen en verwerken wij uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze verklaring. Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat op basis van een van de volgende rechtsgronden:

 • het is nodig om ons contract met u uit te kunnen voeren;
 • u hebt ons hiervoor toestemming gegeven;
 • het is nodig voor onze rechtmatige belangen of de rechtmatige belangen van een derde partij;
 • het is nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in verband met een wettelijke aanspraak;
 • het is in het algemeen belang nodig, of
 • het is nodig om iemands leven te beschermen.

4.2. GEBRUIK VAN INFORMATIE

 • Het leveren en verbeteren van de Diensten: Wij gebruiken uw gegevens om de Diensten en onze producten aan te bieden en te verbeteren, voor rekeningen en betalingen, voor identificatie en authenticatie, voor gerichte marketing, voor algemeen onderzoek en geaggregeerde rapportage, en om contact met u op te nemen zoals beschreven in sectie 5. We kunnen meer te weten komen over de producten en diensten waar u in geïnteresseerd bent door uw browse- en aankoopgedrag, zowel via als buiten de Diensten, en kunnen als gevolg daarvan mogelijke aankopen voorstellen. Wij hebben een rechtmatig belang bij het personaliseren van de Diensten om u te helpen producten en diensten te ontdekken die u interesseren. We kunnen uw informatie gebruiken en delen om ons in staat te stellen onze rechtmatige belangen na te streven om te begrijpen hoe de Diensten worden gebruikt, en om manieren te verkennen om de Diensten te verbeteren en om onze activiteiten te ontwikkelen en te vergroten.
 • Dienstverleners: Wij werken samen met externe dienstverleners (“partners”), zoals betalingsverwerkers, verzenddiensten, en analyse- en beveiligingsbedrijven, om ons te helpen de Diensten te beheren, te leveren en op de markt te brengen. Deze dienstverleners hebben slechts beperkte toegang tot uw persoonsgegevens, kunnen uw gegevens uitsluitend gebruiken om hun specifieke taken namens ons uit te voeren, en mogen uw gegevens niet vrijgeven of gebruiken voor andere doeleinden. Het inschakelen van dienstverleners is vaak noodzakelijk om de Diensten aan u te kunnen leveren, in het bijzonder wanneer deze dienstverleners belangrijke functies vervullen, zoals betalingsverwerking en verzending. In sommige andere gevallen zijn deze dienstverleners niet noodzakelijk voor ons om de Diensten te leveren, maar helpen ze ons om ze te verbeteren, bijvoorbeeld door ons te helpen bij het uitvoeren van marktonderzoek. In dergelijke gevallen hebben we een rechtmatig belang om samen te werken met dienstverleners om de Diensten te verbeteren.
 • Andere derden: Plug-ins of add-ons van derden kunnen informatie verzamelen over uw gebruik van de Diensten. Wanneer u bijvoorbeeld een pagina op de Site laadt met een sociale plug-in van een site of dienst van een derde, zoals een “Vind ik leuk”- of “Verzend”-knop, laadt u ook inhoud van de site van die derde. Deze interacties zijn onderworpen aan de privacypraktijken van de derde. Bovendien worden bepaalde cookies en andere soortgelijke technologieën op de Site door derden gebruikt voor gerichte online marketing en andere doeleinden. Deze technologieën stellen de derde in staat om uw computer of mobiele apparaat telkens wanneer u de Diensten gebruikt te herkennen.

Houd er rekening mee dat wanneer u gebruikmaakt van sites of diensten van derden, de voorwaarden en de privacypraktijken van die derden van toepassing zijn op uw gebruik van die sites of diensten. Wij kiezen en beheren de technologieën van derden die door middel van de Diensten worden geleverd. Dit zijn echter technologieën van derden en ze zijn onderworpen aan het privacybeleid van de derde partij. Voor meer informatie verwijzen we naar sectie 8. Als u uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, kunnen andere privacypraktijken van toepassing zijn op het gebruik of de bekendmaking van de informatie die u aan hen verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy- of beveiligingsbeleid van sites of diensten van derden, met inbegrip van sites of diensten die zijn gekoppeld aan of via de Diensten. Wij raden u aan de privacyverklaringen te lezen en vragen te stellen aan derden voordat u uw persoonsgegevens aan hen verstrekt.

 • Wettelijke en veiligheidsverplichtingen: In de volgende beperkte omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens bewaren of aan derden verstrekken:
 • als reactie op rechtmatige verzoeken van overheidsinstanties, onder meer om te voldoen aan rechtmatige eisen inzake nationale veiligheid of wetshandhaving;
 • om onze wettelijke rechten te beschermen, vast te stellen of uit te oefenen of om ons te verdedigen tegen juridische aanspraken, inclusief om een betaling te innen;
 • gevolg te geven aan een dagvaarding, gerechtelijk bevel, gerechtelijke procedure of andere wettelijke eis; of
 • wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat een dergelijke verwerking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan de wet, om dreigend lichamelijk letsel of financiële verliezen te voorkomen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, bedreigingen van ons eigendom of schendingen van onze algemene voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen of actie ertegen te ondernemen.

In deze gevallen kan ons gebruik van uw gegevens noodzakelijk zijn voor onze doeleinden of het legitieme belang van derden bij het beveiligen van onze Diensten, het voorkomen van schade of misdaad, het handhaven of verdedigen van wettelijke rechten, of het voorkomen van schade. Een dergelijk gebruik kan ook nodig zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een rechterlijk bevel, of om juridische aanspraken uit te oefenen of te verdedigen. In zeldzame gevallen kan dit ook nodig zijn in het algemeen belang of om verlies van mensenlevens of persoonlijk letsel te voorkomen. Als wij een rechtmatig verzoek om informatie ontvangen in een van de beperkte omstandigheden die in deze paragraaf worden beschreven, kunnen wij uw persoonsgegevens openbaar maken.

 • Geaggregeerde informatie: We kunnen demografische informatie voor verschillende doeleinden delen met derden, onder andere om te voldoen aan onze rapportageverplichtingen, om zakelijke of marketingredenen, of om derden te helpen bij het begrijpen van de Diensten en ons bedrijf. Dergelijke demografische informatie zal worden geaggregeerd en geanonimiseerd, zodat uw persoonsgegevens niet worden onthuld.
 • Zakelijke acties: We kunnen transacties aangaan zoals een verkoop, fusie, faillissement, curatele of overdracht van al onze activiteiten of een aanzienlijk deel van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen. Dergelijke transacties kunnen nodig en in ons rechtmatig belang zijn, in het bijzonder in ons belang om beslissingen te nemen die ons bedrijf in staat stellen zich op lange termijn te ontwikkelen. Bij dergelijke transacties kan informatie van de gebruiker worden overgedragen. Als we van plan zijn om informatie over u over te dragen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen zoals beschreven in sectie 12 en, voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zult u de gelegenheid krijgen om zich uit te schrijven voordat informatie over u onderworpen wordt aan andere privacypraktijken.


5. BERICHTEN VAN ONS

Het kan zijn dat wij van tijd tot tijd contact met u moeten opnemen. U stemt ermee in dat wij u met diensten verband houdende e-mails of berichten kunnen sturen. Voorbeelden van met de diensten verband houdende berichten zijn een e-mailadres- of welkomstbevestiging wanneer u een account registreert, een bevestiging wanneer u een bestelling plaatst, informatie over de beschikbaarheid van de dienst, informatie over wijzigingen aan de belangrijkste servicekenmerken of -functies, en correspondentie met ons ondersteuningsteam. We kunnen ook telefonisch contact met u opnemen voor aan transacties gerelateerde doeleinden of om ondersteuning te bieden.

Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij u ook marketing e-mails of berichten sturen. U kunt zich te allen tijde voor marketingberichten afmelden via de opt-out-link die in de berichten is opgenomen of via de instellingen van uw account.6. OVERDRACHT VAN UW GEGEVENS

Wij maken deel uit van een wereldwijde groep bedrijven. Door gebruik te maken van de Diensten erkent u dat wij de persoonsgegevens die we over u verzamelen of ontvangen in de Europese Economische Ruimte (“EER”), de VS en andere landen waarin wij en onze partners actief zijn, kunnen gebruiken voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden beschreven. Dit omvat het delen van uw gegevens met Fabletics, Inc., ons Amerikaanse moederbedrijf en andere bedrijven in onze wereldwijde groep (gezamenlijk “Gegevensimporteur”).

Wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen van uw thuisland naar een ander land, kunnen de wetten en regels die die gegevens beschermen in het land waarnaar ze worden overgedragen, verschillen van die van het land waar u woont. Wij zullen uw gegevens alleen overdragen naar die landen waarnaar wij wettelijk gemachtigd zijn dit te doen, en we zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens de juiste bescherming blijven genieten.

  6.1. RECHTSGROND

Wanneer we persoonsgegevens naar landen buiten de EER verzenden, doen we dat op een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • PrivacyschildFabletics, Inc. en bepaalde andere bedrijven in onze wereldwijde groep nemen deel aan het EU-VS-Privacyschildkader. Hoewel het Privacyschildkader in 2020 ongeldig werd verklaard door het Hof van Justitie van de Europese Unie, zijn we toegewijd aan het voldoen aan de verplichtingen onder de beginselen van het Privacyschild.
 • Standaard contract bepalingen/modelbepalingen.De Europese Commissie heeft standaardcontractbepalingen aangenomen, ook bekend als modelbepalingen, die waarborgen bieden voor persoonsgegevens die buiten de EU of EER worden overgedragen. U kunt de modelbepalingen hierbekijken op de website van de Commissie.

U heeft het recht om te allen tijde een exemplaar te vragen en te verkrijgen van de standaardcontractbepalingen die zijn ondertekend tussen de Gegevensimporteur (onze bedrijven in de Verenigde Staten) en de Gegevensexporteur (Fabletics Ltd.). Als u een exemplaar van de standaardcontractbepalingen wenst, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het volgende adres: Fabletics Ltd, t.a.v.: General Counsel, Schlesische Strasse 38 10997 Berlin Duitsland.

 • Noodzakelijk om ons contract met u uit te kunnen voeren. U kunt kiezen of u de Diensten al dan niet wilt gebruiken. Als u echter gebruik wilt maken van de Diensten, moet u akkoord gaan met de algemene voorwaarden, die het contract tussen ons en u uiteenzetten. Aangezien we technische infrastructuur in de EER, de VS en andere landen gebruiken om de Diensten aan u te leveren, moeten we, in overeenstemming met ons contract met u, uw persoonsgegevens overdragen binnen de EER, naar de VS en naar andere rechtsgebieden, voor zover nodig om de Diensten te leveren. We kunnen u de Diensten niet leveren, noch ons contract met u uitvoeren zonder uw gegevens op deze manier over te dragen.
  6.2. CATEGORIEËN VAN VERWERKTE EN OVERGEDRAGEN PERSOONSGEGEVENS

Verzameld worden persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, klant-ID, postadres, telefoonnummer, demografische informatie zoals geslacht, geboortedatum en andere persoonlijke identificatiegegevens, commerciële informatie zoals bestelgeschiedenis, bestellings-ID, gekochte artikelen, afmetingen, stijl- en productvoorkeuren, andere unieke identificatoren en gevolgtrekkingen daaruit, geolocatie-informatie, IP-adres, cookies, reclame-ID’s, trackingpixels en andere unieke identificatoren, informatie over internetactiviteiten, zoals hoe een gebruiker onze Diensten doorzoekt en ermee omgaat, eigenschappen van website en advertenties en apparaat, browser en/of computer. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: het verwerken en uitvoeren van bestellingen, het communiceren met u over bestellingen of enige dienst, marketing en verkoop van Fabletics, intern onderzoek en naleving van federale, staats- en lokale wet- en regelgeving. Fabletics verzamelt ook samengevoegde gegevens zoals uw websitevoorkeuren, uw maten, leeftijd, geslacht, geografische locatie, taal, tijdzone, inkomen en opleiding. Deze samengevoegde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden: marketing- en verkoopactiviteiten, om de winkelervaring en soorten verkochte goederen te optimaliseren, intern onderzoek, partnerschappen of overeenkomsten met gelieerde ondernemingen, agenten en zakenpartners, en om onze Diensten te beschrijven aan huidige en toekomstige zakenpartners.

  6.3. VERDERE OVERDRACHTEN AAN DERDEN DOOR DE GEGEVENSIMPORTEUR

De Gegevensimporteur zal de persoonsgegevens die worden overgedragen aan een derde partij die zich buiten de Europese Unie bevindt niet bekendmaken, tenzij de derde partijen akkoord gaan met de in paragraaf 6.1 vermelde standaardcontractbepalingen. Anders kan een overdracht door de importeur aan een derde partij alleen plaatsvinden indien:

 • Het aan een land is dat profiteert van een adequaatheidsbesluit overeenkomstig artikel 45 van Verordening (EU) 2016/679 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG”) dat de verdere overdracht dekt;
 • De derde partij anderszins zorgt voor passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 of 47 van de AVG met betrekking tot de verwerking in kwestie;
 • De derde partij een bindend instrument met de Gegevensimporteur overeenkomt dat hetzelfde niveau van gegevensbescherming garandeert als onder de Standaardcontractbepalingen, en de Gegevensimporteur een kopie van deze waarborgen aan de Gegevensexporteur verstrekt;
 • Het noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen in het kader van specifieke administratieve, regelgevende of gerechtelijke procedures;
 • Het noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
 • Wanneer geen van de andere voorwaarden van toepassing is, heeft de Gegevensimporteur uw uitdrukkelijke toestemming verkregen voor een verdere overdracht in een specifieke situatie, na u te hebben geïnformeerd over het doeleinde/de doeleinden, de identiteit van de ontvanger en de mogelijke risico’s van een dergelijke overdracht aan u als gevolg van het ontbreken van passende waarborgen voor gegevensbescherming.
  6.4. CONTACTGEGEVENS GEGEVENSIMPORTEUR

Fabletics, Inc.

800 Apollo Street

El Segundo, California 90245, Verenigde Staten7. UW RECHTEN EN KEUZES

U kunt bepaalde persoonsgegevens die we over u verzamelen of ontvangen bekijken, bijwerken, corrigeren of verwijderen via de instellingen van uw account, of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in sectie 12.

U kunt ook bepaalde wettelijke rechten hebben ten aanzien van uw persoonsgegevens. Op verzoek zullen wij u voorzien van informatie over onze verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde omstandigheden kunt u het recht hebben om een kopie van uw informatie te ontvangen in een gemakkelijk toegankelijk formaat, en om te verzoeken om verwijdering van uw informatie anders dan de informatie die we moeten bewaren. In bepaalde gevallen kunt u ook het recht hebben om de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken te beperken. Als we uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen of in het algemeen belang, zoals uiteengezet in sectie 4.2, kunt u in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen deze verwerking; in dergelijke gevallen zullen we de verwerking van uw gegevens stopzetten, tenzij we dwingende rechtmatige redenen hebben om de verwerking voort te zetten of wanneer dit nodig is om wettelijke redenen.

Wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Als u niet langer marketingberichten wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden zoals beschreven in sectie 5. Als u hebt ingestemd met het delen van de exacte locatiegegevens van uw apparaat, maar dit niet langer wilt doen, kunt u uw toestemming intrekken via de instellingen in de App of op uw mobiele apparaat.

Wij werken samen met derden om onze advertenties op andere sites te beheren. Deze derden kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken om u advertenties aan te bieden op basis van uw browse-activiteiten en interesses. Als u ervoor hebt gekozen om uw account te verbinden met een externe applicatie van derden, zoals Facebook, kunt u uw instellingen wijzigen door uw accountinstellingen te wijzigen.

Als u geen gebruik meer wilt maken van de Diensten of geen berichten meer wilt ontvangen die met de dienst te maken hebben, kunt u te allen tijde uw account afsluiten door de hier beschreven instructies te volgen. Houd er rekening mee dat deze annulering permanent is en dat uw account niet kan worden hersteld. 8. OVER COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Cookies en andere soortgelijke technologieën (gezamenlijk “Cookie-technologieën”) worden door ons en onze partners gebruikt. Cookie-technologieën dienen een aantal doeleinden, waaronder het mogelijk maken dat de Diensten functioneren en ons helpen te begrijpen hoe u de Diensten gebruikt.

8.1. Soorten Cookie-technologieën

 • Cookies: Dit zijn kleine databestanden die van een server naar uw browser worden gestuurd. Ze worden opgeslagen in de cache van uw browser en maken het mogelijk dat een website of een derde uw browser herkent. Er zijn drie hoofdgroepen van cookies:
 • Sessiecookies zijn specifiek voor een bepaald bezoek en bevatten informatie wanneer u verschillende pagina’s bekijkt, zodat u niet telkens opnieuw informatie hoeft in te voeren wanneer u van pagina wisselt of probeert af te rekenen. Sessiecookies verlopen en worden automatisch binnen een korte periode verwijderd, bijvoorbeeld nadat u de Site hebt verlaten of wanneer u uw browser sluit.
 • Permanente cookies onthouden bepaalde informatie over uw voorkeuren bij het bekijken van de Site, en stellen ons in staat u elke keer dat u terugkeert te herkennen. Permanente cookies worden opgeslagen in de cache van uw browser of op uw mobiele apparaat totdat u ervoor kiest om ze te verwijderen of ze verlopen en verwijderen zichzelf.
 • Cookies van derden worden door een derde partij geplaatst en kunnen surfactiviteiten over meerdere websites en sessies verzamelen. Ze zijn meestal een soort permanente cookie en worden opgeslagen totdat u ze verwijdert of ze verlopen op basis van de periode die in ieder cookie is ingesteld.

Cookies maken het mogelijk dat de Diensten functioneren en stellen ons in staat uw ervaring te personaliseren. U kunt de instellingen van uw browser zo configureren dat ze uw voorkeur voor het accepteren of weigeren van cookies weergeven, inclusief de manier waarop cookies van derden worden gebruikt. Voor meer informatie verwijzen we naar sectie 8.5.

 • Lokale opslagobjecten: Dit zijn gegevensbestanden, ook wel flash cookies genoemd, die in uw browser kunnen worden opgeslagen. Ze kunnen worden gebruikt om uw voorkeuren, de geschiedenis van het gebruik of de toestand of instellingen van een app te bewaren.
 • Webbakens: Dit zijn kleine afbeeldingen, ook wel “clear GIF’s” of “webpixels” genoemd, met een unieke identificatiecode die worden gebruikt om uw browsingactiviteiten te begrijpen. Webbakens worden onzichtbaar op webpagina’s weergegeven wanneer u een pagina opent.
 • Social widgets: Dit zijn knoppen of pictogrammen die worden geleverd door externe aanbieders van sociale media die u in staat stellen om te communiceren met sociale-mediadiensten wanneer u een webpagina of een scherm op een mobiele app bekijkt. Deze widgets kunnen gegevens verzamelen over het browsen, die kunnen worden ontvangen door de derde partij die de widget heeft geleverd, en die worden gecontroleerd door de derde partijen.
 • UTM-codes: Dit zijn code strings die in een URL kunnen verschijnen wanneer een gebruiker van de ene webpagina of website naar een andere gaat. De string kan informatie weergeven over uw surfgedrag, zoals welke advertentie, pagina of uitgever u naar de ontvangende website heeft gestuurd.
 • Applicatie-SDK’s: Dit zijn software development kits (“SDK’s”) van derden die in de App zijn opgenomen. Deze SDK’s staan het verzamelen van informatie over de App zelf, activiteiten in de App en het apparaat waarop de App wordt uitgevoerd toe.

8.2. Doeleinden VAN COOKIE-TECHNOLOGIEËN

Wij gebruiken Cookie-technologieën om u te herkennen op de Site, om de Site voor u te laten functioneren en om uw ervaring en gebruik van de Diensten te helpen personaliseren. Meer in het bijzonder gebruiken we Cookie-technologieën voor:

 • Beveiliging en authenticatie: Sommige Cookie-technologieën zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de Diensten werken, zoals het authentiseren van u en het handhaven van de beveiliging, veiligheid en integriteit van de Diensten. Zonder deze Cookie-technologieën kunnen wij de Diensten niet aan u leveren.
 • Account- en gebruikersvoorkeuren: Sommige Cookie-technologieën worden gebruikt om uw account en voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld om u automatisch in te loggen wanneer u terugkeert naar de Site, om uw keuzes met betrekking tot de functies van de Site te bewaren en om inhoud te personaliseren op basis van hoe u de Diensten gebruikt.
 • Sociale netwerken: Sommige Cookie-technologieën helpen u om tijdens het gebruik van de Diensten met sociale netwerken te communiceren, zoals het delen van content met het netwerk. Sociale netwerken kunnen ook met ons samenwerken voor analyse- of marketingdoeleinden, zoals hieronder beschreven. U kunt wellicht uw privacy-voorkeuren voor deze sociale netwerken en hun tools en widgets beheren via uw account bij het netwerk.
 • Prestaties en analyses: Sommige Cookie-technologieën leveren prestatiegegevens over de werking van de Diensten om ze te helpen verbeteren. Wij gebruiken deze Cookie-technologieën om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site, zoals bezochte pagina’s of eventuele fouten die u tegenkomt. Deze Cookie-technologieën verzamelen geen persoonsgegevens, of aggregeren de informatie op een zodanige manier dat deze anoniem wordt. De Site en App maken ook gebruik van Google Analytics om te helpen te begrijpen hoe de Diensten worden gebruikt. Voor sommige van de hieronder vermelde marketingdiensten, zoals retargeting, kunnen gegevens van Google Analytics worden gecombineerd met gegevens die wij bewaren en met cookies van derden. Voor informatie over het uitschakelen van Google Analytics Advertising Features verwijzen wij naar sectie 8.5. Meer informatie over Google Analytics is hier beschikbaar.
 • Marketingdiensten: Wij werken samen met partners die gebruik kunnen maken van Cookie-technologieën om ons en hen in staat te stellen meer te weten te komen over de advertenties die u ziet en waarop u klikt wanneer u de Diensten gebruikt, of om u advertenties van binnen en buiten de Diensten te tonen. Deze Cookie-technologieën kunnen het volgende omvatten:
 • Frequentielimieten, waardoor het aantal keren dat uw browser of mobiele apparaat dezelfde advertentie weergeeft wordt beperkt.
 • Attributietracking, die de advertentie of marketingbron identificeert die u naar de Site bracht, of bepaalt welke bron heeft geleid tot acties zoals een bezoek of een aankoop.
 • Remarketing, waarbij relevante advertenties aan een publiek worden getoond op basis van eerdere browse- en aankooppatronen.
 • Publiektargeting, waarbij advertenties op een groot publiek worden gericht op basis van de demografie van het publiek.
 • Cross-device-herkenning, waarmee acties over meerdere apparaten of browsers worden herkend.

Met deze Cookie-technologieën kunnen partners uw computer of mobiele apparaat herkennen bij elk bezoek aan de Site of App of andere websites en mobiele toepassingen op basis van gegevens zoals een cookie, uw IP-adres of apparaat-ID, maar hebben ze geen toegang tot andere persoonsgegevens. Deze derden zijn verplicht zich te houden aan de van toepassing zijnde wetten, zelfregulerende programma’s en, indien van toepassing, onze regels voor gegevensbescherming. Wij hebben echter geen controle over deze derden, die elk hun eigen privacypraktijken hebben.

8.3. Diensten in de App

De App kan SDK’s van derden bevatten die mobiele prestatie- en analysegegevens leveren, bugmeldingsfuncties en API’s aan derden die helpen bij het leveren van de Diensten, voor sociale-media-functionaliteit en voor marketing en reclame.

8.4. RECHTSGRONDEN VOOR VERWERKING

Wij maken gebruik van bepaalde Cookie-technologieën om er voor te zorgen dat de Site en App voor het beoogde doel werken. Wij doen dit op basis van contractuele noodzaak gebaseerd op uw overeenkomst met ons om de door u gevraagde Diensten uit te voeren. Door gebruik te maken van de Diensten na op de hoogte te zijn gebracht van ons gebruik van Cookie-technologieën op de manieren zoals beschreven in deze verklaring en, indien van toepassing, door kennisgeving en ondubbelzinnige erkenning van uw toestemming, stemt u in met dat gebruik.

8.5. Cookie-technologieën beheren

U hebt de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde Cookie-technologieën te bepalen:

 • Marketingvoorkeuren: U kunt uw marketingvoorkeuren instellen zoals beschreven in sectie 5.
 • Browserinstellingen: U kunt de instellingen van uw browser aanpassen aan uw voorkeuren met betrekking tot Cookie-technologieën. Elke browser is anders, maar deze instellingen staan meestal in een “opties” of “voorkeuren” menu. Houd er rekening mee dat als u alle Cookie-technologieën weigert of blokkeert in uw browserinstellingen, u niet in staat zult zijn om sommige of alle Diensten te gebruiken, aangezien sommige Cookie-technologieën essentieel zijn voor het functioneren van de Diensten.
 • Netwerken van derden: Als u niet wilt dat Cookie-technologieën worden gebruikt om u advertenties op basis van uw interesses te leveren, kunt u ervoor kiezen advertenties op basis van interesses niet te ontvangen via Uw online keuzes. Houd er rekening mee dat u ook in de toekomst algemene advertenties zult ontvangen. 
 • Tools van derden: Diverse derden leveren plug-ins en apps die u kunnen helpen informatie over Cookie-technologieën te verkrijgen en om deze te beperken of te blokkeren.
 • App: Als u Diensten opent via de App, kunt u ook advertenties op basis van interesse beheren op uw iOS- of Android-apparaat door de optie “Limit Ad Tracking” te selecteren in het privacygedeelte van de Instellingen-app in iOS, of via advertentievoorkeuren op Android-apparaten, meestal in de Google Instellingen-app. Houd er rekening mee dat u ook in de toekomst algemene advertenties zult ontvangen.


9. HET BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang uw account actief is, voor zover dit nodig is om u de Diensten aan te bieden, of anderszins voor de in dit beleid beschreven doeleinden. Als u niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken om de Diensten aan u te verlenen, kunt u uw account te allen tijde opheffen door de hier beschreven instructies te volgen. 10. INFORMATIEBEVEILIGING

De veiligheid van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. We houden ons aan algemeen aanvaarde normen om de informatie die we verzamelen en ontvangen te beschermen, zowel tijdens verzending als na ontvangst. Wij handhaven de nodige administratieve, technische en fysieke beveiligingen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, onbedoeld verlies, onbevoegde wijziging, onbevoegde bekendmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettige vorm van verwerking. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, encryptie, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatiecontroles. Geen enkele manier van verzending of opslag is echter volledig veilig. Hoewel we ernaar streven om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Uw accountgegevens zijn beveiligd met een wachtwoord. Het is belangrijk dat u zich beschermt tegen onbevoegde toegang tot uw account en informatie door uw wachtwoord zorgvuldig te kiezen en door uw wachtwoord en computer beveiligd te houden, zoals door uit te loggen na gebruik van de Diensten. Als u van mening bent dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in gevaar is gebracht, neemt u dan contact met ons op zoals beschreven in sectie 12. Als we ons ervan bewust worden dat uw informatie gecompromitteerd is, zullen we u in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving informeren.11. WIJZIGINGEN VAN DEZE VERKLARING

Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen of bijwerken. Als wij van mening zijn dat de wijzigingen van wezenlijk belang zijn, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door de wijzigingen op of via de Diensten te plaatsen, door u een e-mail of bericht over de wijzigingen te sturen, en/of door een update te plaatsen in de versienotities op het platform van de App. We raden u aan om deze verklaring regelmatig te controleren en eventuele bijwerkingen te bekijken.12. HOE U CONTACT MET ONS OPNEEMT

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze verklaring, uw persoonsgegevens of uw keuzes en rechten, kunt u contact opnemen met:

 • ons ondersteuningsteam:
  • schriftelijk op het in sectie 1 genoemde adres;
  • door een e-mail te sturen naar [email protected]; of door ons te bellen op 085-8880169
 • onze functionaris voor gegevensbescherming van de EU:
  • schriftelijk op het in sectie 1 vermelde adres, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming van de EU; of
  • door een e-mail te sturen naar [email protected].

Mogelijk hebt u ook het recht om een klacht tegen ons in te dienen bij de commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie in Berlijn. De commissaris in Berlijn is onze belangrijkste toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming. De contactgegevens voor de commissaris in Berlijn zijn:

Adres:  Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstraße. 219

10965 Berlin

Duitsland

E-mail: [email protected]

Telefoon: +49 30 13889-0

Als u in de EER woont, kunt u ook een klacht indienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming. Hier vindt u de gegevens van uw plaatselijke overheid.

05/2018

Loading...
Krijg de VIP behandeling!
Mis geen nieuws over ons populaire activewear en ontdek per e-mail over nieuw items, bestaande collecties en exclusieve promoties!