You are visiting Fabletics with an unsupported browser. Unsupported browsers can put your security at risk.
Please upgrade to a modern browser to shop at Fabletics.

Help ons jouw winkelervaring te verbeteren door naar de Nederlandse website te gaan FABLETICS.COM

TOPAlgemene Voorwaarden


Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar je active-, sportswear en sportaccessoires kunt vinden. Onze Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke producten ofwel outfits (in deze tekst kan met ?Artikelen? naar beide worden verwezen).Fabletics.nl is een online shop van Just Fabulous GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn (hierna ook aangeduid met "wij", voor verdere contactinformatie zie >> Juridische Kennisgeving.Met onze Algemene Voorwaarden willen wij je nauwkeurig informeren over de details van het gebruik en het lidmaatschap van Fabletics en over de aankoop van Artikelen bij Fabletics.

 
Wij hebben de belangrijkste zaken van deze AV even overzichtelijk voor je samengevat:

 • Ons assortiment is uitsluitend bedoeld voor de consument.

 • Door aanmelding bij Fabletics ga je een gratis basislidmaatschap aan waardoor je de mogelijkheid hebt om te profiteren van onze stylingsuggesties en om op Fabletics artikelen te kopen.

 • Door de aankoop van een artikel als VIP-lid verwerf je bovendien een VIP-lidmaatschap:

  • Door jouw VIP-lidmaatschap zijn zullen wij standaard maandelijks stylingsuggesties passend bij jouw smaak en jouw styling en verkrijgbaar tegen extra voordelige voorwaarden aan jou toe sturen.

  • Vanwege jouw VIP-lidmaatschap ben je verplicht ofwel elke maand een artikel te kopen voor de prijs van ? 49,95 of - indien je in een bepaalde maand misschien geen artikel wenst te kopen - om jouw lidmaatschap per 5e van de maand even stop te zetten. Belangrijk: indien je niet van één van deze beide opties gebruik maakt, dan worden ? 49,95 van je rekening afgeboekt en krijg je een Krediet op je account. Dit "krediet" kun je dan binnen een verjaringstermijn van drie jaar inwisselen tegen een Fabletics Artikel.

  • Het VIP-lidmaatschap kan altijd tegen einde van de maand worden opgezegd. • Na aankoop van een artikel heb je behalve het wettelijke annuleringsrecht ook een contractueel annuleringsrecht. Indien je gebruik maakt van het contractuele annuleringsrecht, wordt jouw aankoop via het ledenaccount gecrediteerd, en ontvang je dus geen geld terug.


Attentie: deze samenvatting is geen vervanging van de algemene voorwaarden. Bepalend voor de totstandkoming van de overeenkomst met Fabletics zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden, die je dan ook heel zorgvuldig moet doorlezen!

Wij adviseren om nu de hierna vermelde Algemene Voorwaarden zeer zorgvuldig te lezen. Je kunt deze Algemene Voorwaarden ook via de printfunctie van jouw browser printen of hier als » pdf-bestand downloaden en vervolgens op jouw pc opslaan.Heb je vragen, aarzel dan niet en neem contact met ons op!Algemene VoorwaardenInhoud


  1. Toepassingsgebied van deze AV

  2. Gebruik van Fabletics - Algemeen

  3. Registratie bij Fabletics

  4. Details van het Fabletics basislidmaatschap: inhoud van de overeenkomst, prestaties, rechten en verplichtingen

  5. Details van het Fabletics VIP-lidmaatschap, inhoud van de overeenkomst, prestaties, rechten en verplichtingen

  6. Fabletics Kredieten: aankoop, inwisseling, geldigheid

  7. Koop van Artikelen

  8. Opslaan van en toegang tot de tekst van de overeenkomst

  9. Prijzen, verzendkosten

  10. Beschikbaarheid, levering en verzending

  11. Betaaldatum van de koopsom en betaling van Artikelen

  12. Eigendomsvoorbehoud

  13. Wettelijk annuleringsrecht van de consument bij aankoop van Artikelen

  14. Aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument bij aankoop van Artikelen met gebruikmaking van Kredieten

  15. Wettelijk annuleringsrecht van de consument voor het VIP-lidmaatschap

  16. Verhouding tussen de annuleringsrechten onderling

  17. Contractbreuk

  18. Wijzigingsvoorbehoud

  19. Toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid

  20. Diversen

  21. Herroepingsrecht

 1. Algemeen  1. Toepassingsgebied van deze AV

   


  1.1 Onze Algemene Voorwaarden - hierna te noemen: "AV" - zijn van toepassing op de Nederlandstalige website van Fabletics.nl, een online shop van Just Fabulous GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland (hierna ook aangeduid met "wij". Voor verdere contactinformatie zie >> Juridische Kennisgeving.) op Fabletics.nl. Voor eventuele vragen of suggesties, gelieve ons te contacteren per post, per e-mail op [email protected] of per telefoon op 085-8880169 (Ma-Zo 10:00 - 18:00).  1.2 Deze AV vormen de contractuele basis voor het gebruik van in Nederland wonende klanten van Fabletics en regelen (1) het algemeen gebruik van Fabletics, (2) de afsluiting, inhoud, gebruikmaking en beëindiging van een lidmaatschap bij Fabletics en (3) de aankoop van producten bij Fabletics.  1.3 Gebruik van Fabletics als lid evenals koop en verzending van Fabletics producten gebeuren uitsluitend op basis van deze AV. Fabletics producten worden ofwel aangeboden in als afzonderlijke producten ofwel outfits (in deze tekst kan met ?Artikelen? naar beide worden verwezen).  1.4 Toepassing van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

  2. Gebruik van Fabletics - Algemeen

   


  2.1 Je mag Fabletics en de hier gepubliceerde inhoud uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn bedoeld. Voor zover niet nadrukkelijk op het platform anders wordt vermeld, bestaat dit doel uit informatie over en aankoop van Fabletics Artikelen.  2.2 Fabletics richt zich uitsluitend tot consumenten. Consument is diegene, die als natuurlijk persoon Fabletics voor doeleinden gebruikt, die geen onderdeel kunnen zijn van commerciële activiteiten of activiteiten die als zelfstandige of freelancer worden uitgeoefend.  Registratie, basislidmaatschap en VIP-lidmaatschap

  3. Registratie bij Fabletics

   


  3.1 Om lid te worden van Fabletics is gratis registratie vereist. Je mag je (alleen) voor registratie aanmelden, wanneer je ofwel meerderjarig bent en onbeperkt handelingsbekwaam of wanneer je met toestemming van je wettelijke vertegenwoordiger gebruik maakt van Fabletics.  3.2 Registratie is mogelijk door de fashion persoonlijkheidstest in te vullen. Daartoe moet je o.a. enkele vragen beantwoorden over je eigen modesmaak en moet je jouw contactgegevens invoeren. Jouw gegevens moeten helemaal correct zijn. Als je hiermee klaar bent, verstuur je de registratie en daardoor verklaar je tegenover Fabletics dat je bereid bent om een basislidmaatschap bij Fabletics aan te gaan.  3.3 Na ontvangst van jouw registratie worden jouw gegevens gecontroleerd. Nadat deze controle succesvol is afgerond, wordt jouw persoonlijke Fabletics basislidmaatschap vrijgegeven. Een aanspraak op vrijgave van dit lidmaatschap bestaat echter niet.  3.4 Door deze vrijgave accepteren wij jouw bereidheid tot het aangaan van het lidmaatschap zoals vermeld in » punt 3.2.Hierdoor komt tussen jou en ons een zo genaamde raamovereenkomst tot stand over het gebruik van Fabletics (hierna te noemen: "basislidmaatschap").  3.5 Je mag slechts één ledenaccount openen. Wij behouden ons het recht voor om meerdere aanmeldingen te wissen.  3.6 Op de inhoud van de overeenkomst over het basislidmaatschap zijn deze AV van toepassing. Om ervoor te zorgen dat je deze ook na registratie op elk moment kunt inzien, kun je deze AV het beste via de betreffende functie van de browser op jouw pc opslaan of printen. De meest actuele versie kun je altijd op Fabletics online inzien. Oudere versies kunnen wij op jouw verzoek via e-mail toesturen.

  4. Details van het Fabletics basislidmaatschap: inhoud, prestaties, rechten en verplichtingen

   


  4.1 Nadat de registratie is gelukt, ben je basislid van Fabletics. Het basislidmaatschap bij Fabletics is gratis. Wat dit basislidmaatschap in ieder geval inhoudt en welke rechten en verplichtingen jij bij dit basislidmaatschap hebt, lees je in » punt 4.2 t/m 4.5. Daarnaast kun je bij Fabletics ook een VIP-lidmaatschap afsluiten, dat bijzondere voordelen biedt maar waarbij ook bepaalde activiteiten van jou worden verlangd. Voor het VIP-lidmaatschap gelden aanvullende bepalingen. Zie hiervoor » punt 5 en » punt 6.  4.2 Wanneer je basislid bent bij Fabletics, maken wij elke maand voor jou een keuze uit onze actuele collectie, helemaal afgestemd op jouw modesmaak. Deze keuze (hierna te noemen "suggesties") wordt vervolgens op de eerste dag van de maand aan jou gepresenteerd. Je wordt per e-mail door ons geïnformeerd, wanneer er weer nieuwe suggesties in jouw persoonlijke deel van ons platform (hierna "mijn boutique" genoemd) voor je gereed staan.  4.3 Het basislidmaatschap is voorwaarde voor het kopen van Fabletics Artikelen. Bepaalde Artikelen of groepen van Artikelen kun je echter alleen kopen of kun je alleen voordeliger kopen, wanneer je Fabletics VIP-lid bent of wordt. Bij de presentatie van het artikel of bij begin van de bestelprocedure wordt dit nadrukkelijk en duidelijk vermeld. Alvorens te kopen kun je dan nog overleggen en beslissen of je Fabletics VIP-lid wilt worden. Details van het Fabletics VIP-lidmaatschap vind je in » punt 5 en » punt 6.  4.4 Als basislid ben je verplicht om jouw persoonlijke gegevens via jouw ledenaccount altijd actueel te houden om zo ervoor te zorgen dat het basislidmaatschap altijd probleemloos verloopt. Tenzij jij nadrukkelijk toestemming verleent om jouw gegevens ook voor andere doeleinden te gebruiken, worden jouw gegevens door ons uiteraard uitsluitend gebruikt voor onze service aan jou, om jou als basislid van Fabletics te adviseren en natuurlijk voor de afhandeling van bestellingen en het aanbieden van andere diensten waarvan jij gebruik maakt. Uitgebreide informatie over het gebruik van jouw gegevens vind je ook in onze » Verklaring gegevensbescherming.  4.5 Het basislidmaatschap kent geen minimale duur en kan op elk moment door jou met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Details betreffende de opzegging van jouw basislidmaatschap (gang van zaken, contactgegevens enz.) vind je op onze » Hulpsites. Voor ons geldt een opzeggingstermijn van vier weken. Op de opzegging van een VIP-lidmaatschap zijn de bepalingen in » punt 5.6 van toepassing.

  5. Details van het Fabletics VIP-lidmaatschap: inhoud van de overeenkomst, prestaties, rechten en verplichtingen

   


  5.1 Aanvullend op het Fabletics basislidmaatschap kun je een Fabletics VIP-lidmaatschap afsluiten zoals vermeld in » punt 5.2. Hierdoor kun je gebruik maken van nog meer functies en voordelen: ten eerste zullen wij onze suggesties dan nog individueler aanpassen aan jouw modesmaak en ten tweede kun je ook Artikelen bestellen, die alleen voor VIP-leden beschikbaar zijn. Artikelen, die ook voor andere leden beschikbaar zijn, kun je tegen exclusieve VIP-voorwaarden kopen (bijvoorbeeld veel eerder of tegen een lagere prijs). Daarnaast biedt het VIP-lidmaatschap je nog tal van andere voordelen.  5.2 Om VIP-lid te worden, moet je nadrukkelijk akkoord gaan met vrijgave van jouw VIP-lidmaatschap. Deze akkoordverklaring wordt door jou afgegeven op het moment dat je besluit om als VIP-lid een Artikel bij ons te bestellen. Als je hiervoor kiest zal je emails, nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere berichten ontvangen om je shopervaring te verbeteren.  5.3 Ook wanneer je als VIP-lid geregistreerd bent, ben je niet verplicht om Artikelen bij Fabletics te kopen. Je hoeft ons alleen, nadat wij jou begin van de maand enkele suggesties zoals vermeld in » punt 4.2 hebben gedaan, tot einde van de vijfde dag van die maand ("proeftermijn") even te laten weten of je in die maand iets wilt kopen of niet. Daartoe heb je de hierna in nr. (1) t/m (2) genoemde mogelijkheden, waaruit je een keuze kunt maken nadat je hebt ingelogd in het ledenaccount in jouw showroom:


  (1) Een artikel bestellen: wanneer je een van onze suggesties of een ander Artikel dat bij Fabletics verkrijgbaar is, leuk vindt en wilt kopen, dan kun je dat bestellen. Met deze bestelling en met de acceptatie van deze bestelling door ons, komt tussen jou en ons een koopovereenkomst tot stand voor die artikelen. Voor de details omtrent bestelling en verzending van Artikelen zie » punt 7 t/m » punt 14 van deze AV.  (2) Een maand overslaan: wanneer je geen van de Artikelen wilt bestellen, laat je ons dit gewoon via de betreffende functie in jouw showroom even weten. Je ontvangt dan de volgende suggesties pas weer in de volgende maand.

  5.4 Alleen wanneer je als VIP-lid binnen de in » punt 5.3 genoemde periode nadat je de suggesties hebt ontvangen, nog geen keuze hebt gemaakt uit de mogelijkheden die daar worden geboden, wordt jouw ledenaccount op de dag na afloop van deze periode in de betreffende maand gecrediteerd met een zogenaamd Fabletics Krediet (hierna ook "Krediet" genoemd) ter waarde van ? 49,95 en wordt tegelijkertijd of direct daarna een bedrag van ? 49,95 van jouw bankrekening afgeboekt of via de andere betaalwijze, die je bij ons hebt geregistreerd, betaald. Dit Krediet kun je gebruiken voor de betaling van Artikelen. Elk Krediet is dus eigenlijk een elektronisch beschikbare en voor de betaling van Artikelen te gebruiken tegoedbon ter waarde van ? 49,95. Voor uitvoerige informatie over de Krediet en de inwisseling hiervan zie » punt 6.  5.5 In de informatie over de nieuwe suggesties zullen wij jou als VIP-lid nog eens erop attenderen dat je tot einde van de vijfde dag van de maand c.q. tot einde van de vijfde dag na toezending van nieuwe suggesties een keuze moet maken tussen een van de boven genoemde mogelijkheden en wat de gevolgen zijn als je dat niet doet (creditering van een Krediet waaraan kosten zijn verbonden). Bovendien zul je tijdens die periode ook nog berichten van ons hierover ontvangen. Meer details hierover in » punt 6.  5.6 Het VIP-lidmaatschap kan altijd en zonder inachtneming van een bepaalde termijn per einde van de actuele kalendermaand worden opgezegd. Voor ons geldt een opzegtermijn van vier weken per einde van de maand. Voor details over de opzegging van jouw VIP-lidmaatschap (gang van zaken, contactgegevens enz.) zie onze » Hulpsites.

  6. Fabletics Kredieten: aankoop, inwisseling, geldigheid

   


  6.1 Met een Fabletics Krediet kun je bij ons een Artikel betalen met een verkoopprijs van ? 49,95. In de plaats van de prijs van het artikel te betalen, wissel je bij de bestelling per artikel één Krediet in. Elk Krediet is dus eigenlijk een elektronisch beschikbare en voor de betaling van Artikelen te gebruiken tegoedbon met een waarde van ? 49,95; een Krediet is niet inwisselbaar tegen contant geld. Je kunt een Krediet ook gebruiken voor bestelling van Artikelen die duurder zijn dan ? 49,95, tenzij in de productbeschrijving wordt vermeld dat dit niet mogelijk is. Bij aankoop van een artikel duurder dan ? 49,95 moet je dan het bedrag boven de waarde van het Krediet, dus boven ? 49,95, bijbetalen.  6.2 Een Krediet wordt op jouw ledenaccount gecrediteerd, wanneer je als VIP-lid binnen de in » punt 5.3 genoemde periode nadat je de suggesties hebt ontvangen, geen keuze maakt uit de daar aangeboden mogelijkheden. Een Krediet kost in dat geval ? 49,95. Betaling gebeurt op het moment waarop dit Krediet op jouw account wordt gecrediteerd en door afboeking van jouw bankrekening of door een andere betalingswijze die je bij ons hebt geregistreerd, wordt betaald.  6.3 In de e-mail, waarmee je onze suggesties ontvangt, word jij als VIP-lid nog eens nadrukkelijk erop geattendeerd dat je tot einde van de vijfde dag van de maand c.q. tot einde van de vijfde dag nadat je nieuwe suggesties hebt ontvangen, moet kiezentussen één van de in »punt 5.3 genoemde mogelijkheden en welke gevolgen het heeft wanneer je dit niet doet (creditering van een Krediet, waaraan kosten zijn verbonden, zoals vermeld in » punt 6.2).  6.4 Door in te loggen in jouw ledenaccount kun je op elk moment zien hoeveel Kredieten er op jouw ledenaccount staan.  6.5 Kredieten zijn niet overdraagbaar.  6.6 De Kredieten op jouw ledenaccount bij beëindiging van jouw lidmaatschap kun je op een of meerdere willekeurige momenten na beëindiging van het lidmaatschap tot het moment van verjaring van de Kredieten, namelijk drie jaar na beëindiging van het lidmaatschap, gebruiken voor aankoop van Artikelen op onze site. Ook na beëindiging van jouw lidmaatschapen kunnen Kredieten niet ingewisseld tegen contant geld en is dus uitbetaling in geld van jouw Kredieten niet mogelijk.Bestellingen, levering en teruggave van Artikelen

  7. Koop van Artikelen

   


  7.1 Met bestelling van een Fabletics Artikel en met acceptatie van deze bestelling door ons komt een bindende koopovereenkomst tussen jou en ons, » Just Fabulous GmbH, tot stand over de aankoop van dit artikel, op de wijze zoals hierna vermeld.  7.2 Presentatie van de Fabletics Artikelen vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar slechts een vrijblijvende uitnodiging aan jou om Artikelen te bestellen.  7.3 Pas bij bestelling van het gewenste Artikel doe jij een bindend aanbod tot het aangaan van de koopovereenkomst voor het betreffende Artikel. De bestelling gebeurt als volgt:  1. Keuze van het gewenste Artikel.

  2. Bevestiging door klikken op de knop "Toevoegen aan winkelwagen" of vergelijkbaar.

  3. Controleren van de bestelling en eventueel correctie van de gegevens.

  4. Keuze van de betaalwijze en eventueel invoeren van de betreffende gegevens.

  5. Verzenden van de bestelling aan ons door klikken op de button, bijvoorbeeld "Kopen?.


  7.4 Op de pagina, waarop je jouw bestelling door te klikken op de betaalbutton kunt verzenden, vatten wij de inhoud van jouw bestelling nog eens samen. Zo heb je de mogelijkheid om de door jou ingevoerde gegevens nog eens te controleren en indien nodig fouten hierin te corrigeren. Ga daarvoor via het navigatiemenu van jouw internetbrowser of via de betreffende navigatiefuncties op onze website naar de pagina, waarop jouw gegevens werden geregistreerd. Bovendien kun je de bestelling op elk gewenst moment afbreken door de internetbrowser te af te sluiten.  7.5 Een eventuele ontvangstbevestiging als bevestiging van jouw bestelling, na verzending van de bestelling automatisch aan jou wordt toegestuurd, is geen acceptatie van de bestelling door ons. Wij kunnen jouw bestelling door verzending van een verzendbevestiging per mail of door levering van de bestelde Artikelen binnen 5 dagen accepteren. Indien dit niet gebeurt, werd jou bestelling geweigerd. Indien jouw bestelling wordt geweigerd en jij deze bestelling als VIP-lid hebt geplaatst, wordt jouw lidmaatschap na deze afwijzing automatisch veranderd in een basislidmaatschap. Uiteraard kun altijd weer opnieuw VIP-lid worden door een Artikel als VIP-lid te bestellen.  7.6 Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk leden de mogelijkheid hebben om Artikelen bij Fabletics te bestellen, worden alleen bestellingen in de voor één huishouden gebruikelijke omvang geaccepteerd.  7.7 Fabletics staat ervoor in dat de geleverde Artikelen voldoen aan de koopovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de Artikelen.

  8. Opslaan van en toegang tot de tekst van de overeenkomst

   


  8.1 Tekst en inhoud van de koopovereenkomst die wij met jou hebben afgesloten, worden door ons volgens de hierna vermelde bepalingen opgeslagen. Je hebt de mogelijkheid om deze tekst en inhoud ook na afronding van de bestelling in te zien.  8.2 De inhoud van jouw bestelling verschijnt direct voor afronding van de bestelling in de browser. Die pagina kun je via de betreffende functies van jouw browser printen of opslaan. Bovendien ontvang je van ons na afronding van jouw bestelling een e-mail, waarin de inhoud van jouw bestelling nog eens wordt vermeld. Ook deze e-mail kun je printen of opslaan. Tot slot wordt jouw bestelling in jouw ledenaccount opgeslagen. Daar kun je deze na inloggen dus altijd weer inzien.  8.3 De actuele AV met de bepalingen die betrekking hebben op bestellingen, kun je altijd » online inzien. Wanneer jouw bestelling al wat ouder is en de AV tussentijds werden gewijzigd, kun je de AV die op het moment van jouw bestelling actueel waren, nog altijd via een link op de actuele versie oproepen. Bovendien kunnen wij je deze oudere versie ook op verzoek per e-mail toesturen.  8.4 Een andere opslag van jouw bestelling als hierboven vermeld, vindt niet plaats.

  9. Prijzen, verzendkosten

   


  9.1 Van toepassing zijn de op het moment van de bestelling van het Artikel vermelde prijzen en - indien je als VIP-lid bestelt - de op het moment van de bestelling van het Artikel vermelde mogelijke kosten van het VIP-lidmaatschap. Deze zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijsonderdelen. Hierbij komen, tenzij gratis verzending werd overeengekomen, de kosten voor verpakking en verzending.  9.2 Alvorens jouw bestelling af te ronden, informeren wij je uiteraard over dergelijke kosten en over de totale prijs van jouw bestelling.

  10. Beschikbaarheid, levering en verzending

   


  10.1 De door ons aangeboden Artikelen zijn leverbaar binnen uiterlijk vijf dagen, tenzij tijdens de bestelprocedure nadrukkelijk anders wordt vermeld.  10.2 Voor zover bij de bestelprocedure anders wordt overeengekomen, leveren wij Artikelen uitsluitend aan adressen binnen Nederland.

  11.Betaaldatum van de koopsom en betaling van Artikelen

   


  11.1 De koopsom dient onder voorbehoud van een bij de bestelling overeengekomen of bij de levering medegedeelde latere betalingstermijn, direct te worden voldaan. Incassovolmachten of vergelijkbare betalingsmethoden (bijvoorbeeld via creditcard) gebeuren echter pas bij verzending van jouw bestelling. Je hoeft dus pas te betalen op het moment waar jouw Fabletics Artikel ook daadwerkelijk wordt verstuurd.  11.2 Wij bieden diverse mogelijkheden voor betaling van de koopsom (bijvoorbeeld per creditcard). Bij vrijgave van je VIP-lidmaatschap of tijdens de bestelprocedure heb je de mogelijkheid om uit deze diverse betaalmethoden een keuze te maken.

  12. Eigendomsvoorbehoud

   


  Tot het moment van volledige betaling van de koopsom, die voor een bepaald Artikel verschuldigd is, blijft het betreffende Artikel ons eigendom.  Wettelijk en aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument.

  13. Wettelijk annuleringsrecht van de consument bij aankoop van Artikelen

   


  13.1 Als "consument" (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) heb je voor wat betreft de door jou bestelde Artikelen een wettelijk annuleringsrecht van 14 dagen na levering van de door jouw bestelde artikelen. Voor de details hiervan zie onze aparte » Annuleringsinformatie bij koop van Artikelen (hierna te noemen: "Annuleringsinformatie koop").Deze vind je achteraan in deze AV. Bovendien ontvang je de tekst van deze informatie nog eens apart bij de bestelling.  13.2 Wij maken je erop attent dat bij annulering de prestaties, die beide partijen reeds hebben ontvangen, moeten worden teruggegeven. Dit betekent met name dat wij de koopsom terugbetalen voor zover die al door jou werd betaald en dat wij Kredieten aan jou terugboeken, voor zover je de koopsom met Kredieten had betaald.  13.3 Indien je gebruik maakt van je annuleringsrecht zoals hier in » punt 13 vermeld, zijn de reguliere kosten voor retournering voor jouw rekening. Echter, indien jij besluit gebruik te maken van je contractuele annuleringsrecht zoals en conform in » punt 14 vermeld draagt Fabletics jouw kosten voor retournering.

  14. Aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument bij aankoop van Artikelen met gebruikmaking van Kredieten

   


  14.1 Als "consument" (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) bieden wij jou na afloop van de termijn die volgens de » Annuleringsinformatie bij aankoop van Artikelen geldt, de mogelijkheid om naast het wettelijke annuleringsrecht de koopovereenkomst over een Artikel tot 30 dagen na ontvangst van het Artikelen door retournering van het artikel te annuleren en daardoor de overeenkomst op te zeggen. De termijn begint op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. Voor de naleving van de termijn is de datum van terugzending van het Artikel bepalend.  14.2 Het aanvullende contractuele annuleringsrecht bestaat alleen voor zover het Artikel compleet en onbeschadigd is en in de originele verpakking wordt geretourneerd. Het is toegestaan om het Artikel uit te proberen op een wijze zoals ook in een winkel mogelijk en gebruikelijk is, bijvoorbeeld door het artikel te passen.  14.3 Je kunt van het aanvullende contractuele annuleringsrecht zoals bepaald in dit » punt 14 alleen gebruik maken, door het Artikel binnen een termijn van 30 dagen aan het volgende adres te retourneren:  Just Fabulous GmbH,

  c/o Bleckmann Solutions B.V.

  VE-Commerce Logistic Campus

  John Hicksstraat 22

  Trade Port Noord

  5928 RR Venlo, The Netherlands  14.4 Bij gebruikmaking van het aanvullende contractuele annuleringsrecht wordt jouw ledenaccount met een Fabletics credit gecrediteerd. Terugbetaling van de koopsom onder het aanvullende contractuele annuleringsrecht is uitgesloten. Op de kosten voor retournering is » punt 13.3 van overeenkomstige toepassing.  14.5 Het aanvullende contractuele annuleringsrecht geldt aanvullend op het wettelijke annuleringsrecht volgens » punt 13. De bepalingen voor het aanvullende contractuele annuleringsrecht (» punt 14) gelden uitsluitend hiervoor en zijn niet van invloed op of vormen geen enkele beperking van het wettelijke annuleringsrecht. Op de gebruikmaking van het wettelijke annuleringsrecht zijn uitsluitend de betreffende wettelijke bepalingen van toepassing. Meer informatie hierover vind je in de annuleringsinformatie bij koop van het Artikel. Het aanvullende contractuele annuleringsrecht is eveneens niet van invloed op en vormt eveneens geen enkele beperking van de wettelijke garantierech

  15. Wettelijk annuleringsrecht van de consument voor het VIP-lidmaatschap

   


  Als "consument" (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) heb je bovendien een annuleringsrecht voor het door jou afgesloten VIP-lidmaatschap. Voor de details hiervan zie de afzonderlijke » Annuleringsinformatie voor het VIP-lidmaatschap (hierna te noemen "Annuleringsinformatie VIP-lidmaatchap"). Deze vind je achteraan in deze AV. Bovendien delen wij deze bij afsluiting van het VIP-lidmaatschap nog eens apart schriftelijk mee.

  16. Verhouding tussen de annuleringsrechten onderlingp

   


  De annuleringsrechten zoals bepaald in de » punten 13 t/m » 15 zijn - voor zover daar niet anders wordt bepaald - onafhankelijk van elkaar. Met name heb jij een annuleringsrecht VIP-lidmaatschap zoals vermeld in » punt 15 onafhankelijk van het annuleringsrecht bij koop zoals bepaald in » punt 13 en onafhankelijk van het aanvullende contractuele annuleringsrecht bij koop van Artikelen zoals bepaald in » punt 14 en omgekeerd. Indien je alleen gebruik maakt van je annuleringsrecht VIP-lidmaatschap en niet ook van een eventueel nog bestaand annuleringsrecht bij koop van Artikelen die je tegen de condities van het VIP-lidmaatschap hebt gekocht, zullen wij het verschil (tussen koopsom van het Artikel dat tegen de condities van het VIP-lidmaatschap werd gekocht en de hogere koopsom, wanneer het Artikel onder een basislidmaatschap werd gekocht) niet achteraf in rekening brengen.  Slotbepalingen

  17. Contractbreuk

   


  In het belang van al onze leden en in het belang van een goede en vlotte exploitatie van Fabletics behouden wij ons het recht voor om leden een waarschuwing toe te sturen, indien sprake is van een overtreding van deze AV of om - indien sprake is van ernstige overtredingen, die een belangrijke reden tot opzegging vormen - het lidmaatschap op te zeggen en om inhoud en teksten, die door leden werden ingevoerd, te wissen of te wijzigen . Dit betreft zowel het basis- als ook het VIP-lidmaatschap.

  18. Wijzigingsvoorbehoud

   


  18.1 Omdat wij Fabletics voortdurend verder ontwikkelen, kan regelmatige aanpassing van deze AV noodzakelijk zijn. Wij behouden ons het recht voor om deze AV in de toekomst en met inachtneming van de hierna genoemde bepalingen te wijzigen.  18.2 Met betrekking tot wijzigingen in jouw VIP-lidmaatschap zullen wij jou minimaal vier weken voordat de nieuwe > versie van kracht wordt, per e-mail over de wijzigingen informeren. Vanaf het moment waarop je die informatie hebt ontvangen, heb je vier weken tijd om van deze wijzigingen kennis te nemen. Indien je niet met deze wijzigingen akkoord kunt gaan, kun je binnen die periode tegen die wijzigingen bezwaar maken.  18.3 Indien je bezwaar maakt, wordt jouw VIP-lidmaatschap in eerste instantie tegen de oude voorwaarden voortgezet maar hebben wij volgens de bepaling in » punt 4.5( basislidmaatschap) c.q. 5.6 (VIP-lidmaatschap) het recht om dit lidmaatschap op te zeggen. Indien je geen bezwaar maakt, wordt de nieuwe versie van de AV vanaf de aangekondigde datum van kracht.  18.4 In de informatie over de beoogde wijziging in jouw VIP-lidmaatschap zullen wij je nog eens attenderen op deze bezwaartermijn, wat de juridische gevolgen zijn van een bezwaar en wat de juridische gevolgen zijn als je binnen de bezwaartermijn geen bezwaar indient.  18.5 Voor zover de wijziging betrekking heeft op belangrijke contractuele verplichtingen van ons of van jou als lid (dat zijn verplichtingen die moeten worden nagekomen om een correct lidmaatschap mogelijk te maken en die verplichtingen waarbij de ene contractpartij er zonder meer op mag vertrouwen dat die door de andere contractpartij worden nageleefd), geldt het wijzigingsvoorbehoud volgens » punt 18.1 alleen voor zover aanvaarding van de betreffende wijziging van jou als lid, rekening houdende met onze belangen, naar redelijkheid kan worden verlangd. Dit is het geval, indien wij garanderen dat op het moment waarop de wijziging van kracht wordt, actuele productpresentaties zolang ongewijzigd blijven als jij of wij de mogelijkheid hebben om het lidmaatschap op te zeggen of indien wij door een wetswijziging of een gewezen vonnis of vonnis uitvoerbaar bij voorraad of overheidsbesluit tot de wijziging verplicht zijn.

  19. Toepasselijk recht, rechterlijke bevoegdheid

   


  Op de contractrelaties en overige juridische relaties tussen jou en ons is - ook bij grensoverschrijdende bestellingen Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG)) en van eventuele andere bilaterale overeenkomsten is uitgesloten. Deze rechtskeuze geldt voor jou als consument echter alleen, voor zover hierdoor niet aan jou de bescherming wordt onttrokken die jij op grond van bepalingen van dwingend recht van het land waarin jij je vaste verblijfplaats hebt, geniet.

  20. Diversen

   


  20.1 Voor klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst kun je je wenden tot [email protected] of bellen naar 085-8880169. Een klacht moet volledig en duidelijk omschreven, en binnen bekwame tijd nadat je het gebrek hebt geconstateerd, worden ingediend bij de Fabletics. Klachten zullen zo spoedig mogelijk door Fabletics in behandeling worden genomen.  20.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig mochten zijn of worden of indien deze AV een leemte mochten bevatten, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen of delen van dergelijke bepalingen. In de plaats van de ongeldige of ontbrekende bepalingen komen de in dat geval van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.  Updated: 04/2015

  21. Herroepingsrecht

   


  HERROEPINGSRECHT KOOP  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons  Just Fabulous GmbH

  Schlesische Straße 38

  10997 Berlin

  Duitsland

  Telefoon: 085-8880169

  E-mail: [email protected]  via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, per telefoon of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.Gevolgen van de herroeping:Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.  U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan  Just Fabulous GmbH

  c/o Rhenus Contract Logistics West GmbH & Co. KG

  Europaallee 29

  47229 Duisburg

  Duitsland  terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening als geen van de gratis retour mogelijkheden kunnen gebruikt worden. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.  HERROEPINGSRECHT VIP LIDMAATSCHAP  U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u onsvia een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, per telefoon of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.  Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.  Just Fabulous GmbH

  Schlesische Straße 38

  10997 Berlin

  Duitsland

  Telefoon: 085-8880169

  E-mail: [email protected]  Gevolgen van de herroeping:

  Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.Loading...
Krijg de VIP behandeling!
Mis geen nieuws over ons populaire activewear en ontdek per e-mail over nieuw items, bestaande collecties en exclusieve promoties!