You are visiting Fabletics with an unsupported browser. Unsupported browsers can put your security at risk.Please upgrade to a modern browser to shop at Fabletics.
ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Welkom bij Fabletics.nl! Fabletics is een online platform waar u terecht kunt voor actieve, sportieve kleding en sportaccessoires. Onze Fabletics producten worden aangeboden als individuele producten of als outfits (beide kunnen in deze tekst worden aangeduid als “Artikelen”).

Fabletics.nl is een online winkel van Fabletics GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland (hierna ook “wij” genoemd). Voor overige contactgegevens raadpleeg de >> Juridische kennisgeving .

Met onze Algemene Voorwaarden willen we u gedetailleerd informeren over het gebruik en het lidmaatschap van Fabletics en over de aankoop van artikelen van Fabletics.

We hebben de belangrijkste zaken van deze Algemene Voorwaarden voor u samengevat in een duidelijk overzicht:

 • Ons toepassingsgebied is uitsluitend bedoeld voor de consument.
 • Door u aan te melden bij Fabletics gaat u een gratis basislidmaatschap aan, waardoor u kunt profiteren van onze stylingsuggesties en artikelen kunt kopen op Fabletics.
 • Door een artikel als VIP-lid aan te schaffen, verwerft u ook een VIP-lidmaatschap:
  • U ontvangt een zorgvuldig geselecteerde maandelijkse modeselectie tegen VIP-tarieven voor leden, samen met andere extra’s.
  • Een VIP-lidmaatschap houdt in dat u maandelijks een Fabletics-tegoed van € 54,95 in rekening wordt gebracht, dat u kunt gebruiken om te winkelen op de website, tenzij u op tijd “de maand overslaat”. Het is uw verantwoordelijkheid om voor de 5e van de maand in te loggen op uw account om de maand “over te slaan”. Als u de maand overslaat, wordt er die maand geen Fabletics-tegoed (hierna ook “tegoed” genoemd) in rekening gebracht. Als u tussen de 1e en 5e van de maand geen actie onderneemt, wordt er op de 6e een tegoed voor een bedrag van € 54,95 in rekening gebracht. U kunt uw tegoed op elk moment gebruiken om op de website te winkelen. Zie hier voor details van het tegoedbedrag.
  • Als u niet volledig tevreden bent met uw VIP-lidmaatschap, kunt u dit op elk moment kosteloos annuleren.
  • Uw tegoed zal drie jaar na aankoop vervallen.
  • U krijgt gratis toegang tot de Fabletics Fit-app.
 • Na aankoop van een artikel hebt u naast het wettelijk annuleringsrecht ook een contractueel annuleringsrecht. Als u gebruik maakt van het contractueel annuleringsrecht, wordt uw aankoop gecrediteerd via uw lidmaatschapsaccount en ontvangt u geen restitutie.

Let op: Deze samenvatting is geen vervanging van de Algemene voorwaarden. De volgende Algemene Voorwaarden zijn bepalend voor het sluiten van de overeenkomst met Fabletics, die u daarom zeer zorgvuldig dient te lezen!

Wij raden u aan de volgende Algemene Voorwaarden zeer zorgvuldig te lezen. U kunt deze Algemene Voorwaarden ook afdrukken via de afdrukfunctie van uw browser of ze hier downloaden als » pdf-bestand en deze vervolgens opslaan op uw pc. Als u vragen hebt, aarzel dan niet en neem contact met ons op!

Algemene voorwaarden

Inhoud


 
 1. Toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden
 2. Fabletics gebruiken - Algemeen
 3. Registratie bij Fabletics
 4. Gedetailleerde informatie over basislidmaatschap van Fabletics: Inhoud, uitvoering, rechten en plichten van de overeenkomst
 5. Gedetailleerde informatie over het VIP-lidmaatschap van Fabletics, Inhoud, uitvoering, rechten en plichten van de overeenkomst
 6. Tegoed van Fabletics: Aankoop, inwisseling en geldigheid
 7. Artikelen kopen
 8. De tekst van de overeenkomst opslaan en openen
 9. Prijzen, verzendkosten
 10. Beschikbaarheid, levering en verzending
 11. Betaaldatum van de aankoopprijs en betaling van artikelen
 12. Behoud van eigendomsrecht
 13. Wettelijk annuleringsrecht van de consument bij de aankoop van artikelen
 14. Aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument bij aankoop van artikelen door gebruik te maken van tegoed
 15. Wettelijk annuleringsrecht van de consument voor het VIP-lidmaatschap
 16. Relatie tussen de annuleringsrechten
 17. Contractbreuk
 18. Onderhevig aan wijziging
 19. Toepasselijk recht, rechtsgebied
 20. Diversen
 21. Herroepingsrecht

Algemeen voorwaarden


 

1. Toepassingsgebied van deze Algemene Voorwaarden

1.1 Onze Algemene Voorwaarden, hierna “AV” genoemd, zijn van toepassing op de Nederlandse website van Fabletics.nl, een online winkel van Fabletics GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn, Duitsland (hierna ook “wij” genoemd. Raadpleeg voor verdere contactgegevens de >> Juridische kennisgeving op Fabletics.nl). Neem voor vragen of suggesties contact met ons op per post, per e-mail naar [email protected] of per telefoon op 085-8880169 (ma - zo van 10.00 tot 18.00 uur).

1.2 Deze AV vormen de contractuele basis voor het gebruik van Fabletics voor inwoners van Nederland en bepalen (1) het algemene gebruik van Fabletics, (2) de totstandkoming, inhoud, gebruik en beëindiging van een lidmaatschap van Fabletics en (3) de aankoop van producten bij Fabletics.

1.3 Het gebruik van Fabletics als lid, evenals de aankoop en verzending van Fabletics-producten zijn uitsluitend gebaseerd op deze AV. Fabletics-producten worden aangeboden als individuele producten of als outfits (in deze tekst kan “artikelen” naar beide verwijzen).

1.4 De toepassing van andere algemene voorwaarden is uitgesloten.

2. Gebruik van Fabletics - Algemeen

2.1 U mag Fabletics en de hier gepubliceerde inhoud alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn bedoeld. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op het platform, bestaan deze doeleinden uit informatie over en aankoop van Fabletics-artikelen.

2.2 Fabletics is uitsluitend gericht op consumenten. Een consument is iedereen die als natuurlijke persoon Fabletics gebruikt voor doeleinden die geen deel kunnen uitmaken van commerciële activiteiten of activiteiten die worden uitgevoerd als zelfstandige of freelancer.

Registratie, basislidmaatschap en VIP-lidmaatschap

 


3. Registratie bij Fabletics

3.1 Gratis registratie is vereist om lid te worden van Fabletics. U mag zich (alleen) registreren als u meerderjarig bent en beschikt over onbeperkte rechtsbevoegdheid of als u Fabletics gebruikt met toestemming van uw wettelijke vertegenwoordiger.

3.2 Registratie is mogelijk door het invullen van de modepersoonlijkheidstest. Hiervoor moet u een aantal vragen beantwoorden over uw eigen modesmaak en moet u uw contactgegevens invullen. Uw gegevens moeten volledig correct zijn. Wanneer u hiermee klaar bent, stuurt u de registratie op en verklaart u daarmee aan Fabletics dat u bereid bent om een basislidmaatschap bij Fabletics aan te gaan.

3.3 Na ontvangst van uw registratie worden uw gegevens gecontroleerd. Nadat deze controle succesvol is afgerond, wordt uw persoonlijke Fabletics basislidmaatschap toegekend. Er bestaat echter geen aanspraak op toekenning van dit lidmaatschap.

3.4 Door deze toekenning aanvaarden wij uw bereidheid om het lidmaatschap aan te gaan zoals vermeld in » punt 3.2. Dit creëert een zogenaamde raamovereenkomst tussen u en ons met betrekking tot het gebruik van Fabletics (hierna “basislidmaatschap” genoemd).

3.5 U kunt slechts één lidmaatschapsaccount openen. Wij behouden ons het recht voor om meervoudige registraties te verwijderen.

3.6 Deze AV zijn van toepassing op de inhoud van de overeenkomst voor het basislidmaatschap. Om ervoor te zorgen dat u deze op elk moment na de registratie kunt inzien, kunt u deze AV het beste opslaan op uw pc of afdrukken via de daarvoor bestemde browserfunctie. U kunt de meest recente versie altijd online op Fabletics bekijken. Oudere versies kunnen wij op uw verzoek per e-mail toesturen.

4. Gedetailleerde informatie over het basislidmaatschap van Fabletics: Inhoud, uitvoering, rechten en plichten

4.1 Na succesvolle registratie bent u een basislid van Fabletics. Het basislidmaatschap bij Fabletics is gratis. U kunt in » punt 4.2 tot 4.5 lezen wat dit basislidmaatschap inhoudt en welke rechten en plichten u hebt met dit basislidmaatschap. Daarnaast kunt u bij Fabletics ook een VIP-lidmaatschap afsluiten, dat speciale voordelen biedt, maar ook bepaalde activiteiten van u vereist. Er zijn aanvullende bepalingen van toepassing op het VIP-lidmaatschap. Zie hiervoor » punt 5 en » punt 6.

4.2 Wanneer u een basislid bent bij Fabletics, maken we elke maand een keuze uit onze actuele collectie, volledig afgestemd op uw modesmaak. Deze keuze (hierna “suggesties” genoemd) wordt vervolgens op de eerste dag van de maand aan u gepresenteerd. U wordt per e-mail op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe suggesties voor u klaarstaan in uw persoonlijke gedeelte van ons platform (hierna “mijn boetiek” genoemd).

4.3 Het basislidmaatschap is een voorwaarde voor de aankoop van artikelen van Fabletics. Bepaalde artikelen of groepen artikelen kunnen echter alleen worden gekocht of goedkoper worden gekocht als u een Fabletics VIP-lid bent of wordt. Dit wordt expliciet en duidelijk vermeld bij de presentatie van het artikel of aan het begin van de bestelprocedure. Voordat u een aankoop doet, kunt u dan overdenken en beslissen of u een Fabletics VIP-lid wilt worden. Details van het Fabletics VIP-lidmaatschap zijn te vinden in » punt 5 en » punt 6.

4.4 Als basislid bent u verplicht om uw persoonlijke informatie altijd up-to-date te houden via uw lidmaatschapsaccount, zodat het basislidmaatschap altijd soepel verloopt. Tenzij u uitdrukkelijk toestemming geeft om uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken, worden uw gegevens uiteraard alleen door ons gebruikt voor onze dienstverlening aan u, om u te adviseren als basislid van Fabletics en uiteraard voor het verwerken van bestellingen en het aanbieden van andere diensten die u gebruikt. U vindt ook gedetailleerde informatie over het gebruik van uw gegevens in onze » Verklaring gegevensbescherming .

4.5 Het basislidmaatschap heeft geen minimumduur en kan door u op elk moment met onmiddellijke ingang worden opgezegd. Details over de opzegging van uw basislidmaatschap (procedures, contactgegevens, enz.) zijn te vinden op onze » .hulpsites . We hanteren een opzegtermijn van vier weken. De bepalingen in » punt 5.6 zijn van toepassing op de opzegging van een VIP-lidmaatschap.

5. Gedetailleerde informatie over het Fabletics VIP-lidmaatschap: Inhoud, uitvoering, rechten en plichten van de overeenkomst

5.1 Naast het basislidmaatschap van Fabletics kunt u een Fabletics VIP-lidmaatschap afsluiten zoals vermeld in » punt 5.2. Hiermee kunt u profiteren van nog meer functies en voordelen: ten eerste stemmen we onze suggesties dan nog persoonlijker af op uw modesmaak, en ten tweede kunt u ook artikelen bestellen die alleen voor VIP-leden beschikbaar zijn. Artikelen die ook voor andere leden beschikbaar zijn, kunnen onder exclusieve VIP-voorwaarden worden gekocht. Daarnaast biedt het VIP-lidmaatschap u nog vele andere voordelen.

5.2 Om VIP-lid te worden, dient u uitdrukkelijk in te stemmen met de toekenning van uw VIP- lidmaatschap. Deze akkoordverklaring wordt door u afgegeven op het moment dat u besluit om als VIP-lid een artikel bij ons te bestellen. Als u hiervoor kiest, ontvangt u e-mails, nieuwsbrieven, aanbiedingen en andere berichten om uw winkelervaring te verbeteren.

5.3 Een VIP-lidmaatschap houdt in dat er maandelijks een tegoed van € 54,95 bij u in rekening wordt gebracht, dat u kunt gebruiken om te winkelen op de website, tenzij u op tijd “de maand overslaat”. Als VIP-lid bent u niet verplicht om artikelen van Fabletics te kopen. Als u het tegoed niet wilt of besluit om geen artikel te kopen in een bepaalde maand, selecteert u gewoon vóór de 5e dag van de maand de optie ‘deze maand overslaan’ en wordt het bedrag voor het tegoed voor die maand niet in rekening gebracht.

5.4 Alleen als u als VIP-lid tot de 5e van de maand niet tijdig de optie ‘deze maand overslaan’ hebt geselecteerd, wordt er een bedrag van € 54,95 in rekening gebracht op de 6e van dezelfde maand, dat wordt afgeschreven van uw bankrekening of via de andere betaalmethode die u bij ons hebt geregistreerd, wordt betaald. Het tegoed wordt vervolgens bijgeschreven op uw lidmaatschapsaccount. U kunt dit tegoed gebruiken om te betalen voor artikelen op de website. Elk tegoed is dus in feite een elektronisch beschikbare voucher. Voor gedetailleerde informatie over het tegoed en het omruilen ervan, raadpleeg » punt 6.

5.5 Het VIP-lidmaatschap kan op elk moment en zonder inachtneming van een bepaalde termijn worden opgezegd aan het einde van de lopende kalendermaand. U kunt uw VIP-lidmaatschap online annuleren door naar de accountpagina 'Mijn Vip' te gaan of door telefonisch contact met ons op te nemen. U kunt ons ook een brief sturen, naar Fabletics GmbH, Schlesische Straße 38, 10997 Berlijn. Wij hanteren een opzegtermijn van vier weken aan het eind van de maand. Voor meer informatie over het opzeggen van uw VIP-lidmaatschap (procedures, contactgegevens, enz.) kunt u onze » hulpsites raadplegen.

5.6 Fabletics Fit-app

MOBIELE TOEPASSINGEN

Met uw Fabletics VIP-lidmaatschap kunt u toegang krijgen tot de Fabletics Fitness-app die beschikbaar is in de Apple App Store. Toegang tot de Fabletics Fitness-app is afhankelijk van het behouden van een actief VIP-lidmaatschap. Als u uw VIP-lidmaatschap annuleert of als uw VIP-lidmaatschap om welke reden dan ook wordt beëindigd, kunt u de diensten die in de apps worden aangeboden niet meer gebruiken. Voor gebruik van of toegang tot de diensten via de Fabletics Fitness-app hebt u een ondersteund mobiel apparaat met adequate software nodig. Fabletics kan niet garanderen dat de Fabletics Fitness-app compatibel is met of beschikbaar is op uw apparaat. Het is uw verantwoordelijkheid om de functionaliteit van uw mobiele apparaat te garanderen. Verder zijn de normale tarieven en kosten voor berichten, gegevens en andere kosten van uw mobiele telefoonbedrijf nog steeds van toepassing en bent u verantwoordelijk voor dergelijke kosten. Neem contact op met uw internet- of mobiele telefoonprovider voor informatie over mogelijke kosten voor het gebruik van data. Door de Fabletics Fitness-app te downloaden of te gebruiken, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat we met u kunnen communiceren over transacties die u hebt geïnitieerd op de diensten of kunnen reageren op uw communicatie naar ons via de diensten via sms, mms, tekstberichten of andere elektronische middelen die naar uw apparaat zijn gestuurd en dat bepaalde informatie over uw gebruik van de Fabletics Fitness-app automatisch vanaf uw apparaat aan ons kan worden doorgegeven. Fabletics stuurt u geen direct marketingberichten zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en u kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingberichten. Daarnaast kan Fabletics vereisen dat u updates van de Fabletics Fitness-app die u op uw mobiele apparaat hebt geïnstalleerd, accepteert. U erkent en gaat ermee akkoord dat Fabletics de apps en de diensten zonder kennisgeving aan u kan bijwerken. Fabletics verleent u hierbij een beperkte, persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor: (1) toegang tot en gebruik van de diensten en gerelateerde inhoud van Fabletics; (2) toegang tot en gebruik van de software en de Fabletics Fitness-app die rechtstreeks van een legitieme marktplaats worden gedownload, uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik voor wettige doeleinden. Met betrekking tot open source-code of -software die mogelijk is opgenomen in de Fabletics Fitness-app, is uw licentie onderworpen aan een dergelijke open source- of externe licentie, indien van toepassing, die het gebruik van een dergelijke code toestaat.

APP STORE

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het platform van derden van waaruit u de Fabletics Fitness-app hebt geopend of gedownload, bijv. de Apple App Store ('App Store'). U erkent dat deze overeenkomst tussen u en Fabletics is en niet met de App Store. Fabletics, niet de App Store, is als enige verantwoordelijk voor de diensten, de inhoud daarvan, onderhoud, ondersteuningsdiensten en garantie daarvoor, en het behandelen van eventuele claims die daarmee verband houden.

GEEN MEDISCH ADVIES

U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Fabletics geen medisch advies verstrekt via de diensten. Alle inhoud die via de diensten wordt verstrekt, ongeacht of deze wordt verstrekt door Fabletics of derden, inclusief van persoonlijke trainers, mag niet worden gebruikt als vervanging voor professioneel medisch consult, advies, diagnose of behandeling door een arts of andere zorgverlener. U moet uw arts of andere zorgverlener raadplegen voordat u aan een lichaamsbewegingsprogramma of sportprogramma deelneemt of veranderingen in uw dieet aanbrengt. Als u zich zorgen maakt of vragen hebt over uw gezondheid, moet u altijd een arts of andere zorgverlener raadplegen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Fabletics niet verantwoordelijk voor gezondheidsproblemen, letsel of schade die het gevolg kunnen zijn van uw gebruik van, of onvermogen om de diensten van Fabletics te gebruiken, waaronder, maar niet beperkt tot, alle trainingsprogramma's, activiteiten, dieetaanbevelingen, consulten, producten, evenementen of andere informatie die u via de diensten van Fabletics leert. Negeer niet of stel het verkrijgen van professioneel medisch advies of behandeling niet uit vanwege informatie die toegankelijk is via de site, de Fabletics Fitness-app of diensten. Als u denkt dat u een medisch noodgeval hebt, stop dan met het gebruik van de dienst van Fabletics en neem onmiddellijk contact op met een medisch deskundige of uw lokale noodhulpdiensten. Fabletics garandeert geen resultaten in verband met de diensten.

6. Tegoed van Fabletics: Aankoop, inwisseling en geldigheid

6.1 U kunt uw tegoeden inwisselen op de Fabletics-website. Elk tegoed is daarom in feite een elektronisch beschikbare voucher die kan worden gebruikt voor de betaling van artikelen. Een tegoed kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Zie hier voor details van het tegoedbedrag.

6.2 Door in te loggen op uw lidmaatschapsaccount kunt u op elk gewenst moment zien hoeveel tegoed er op uw lidmaatschapsaccount staat.

6.3 Tegoed is niet overdraagbaar.

6.4 Het tegoed op uw lidmaatschapsaccount bij beëindiging van uw lidmaatschap kan op een of meer willekeurige momenten na beëindiging van het lidmaatschap tot het moment van verjaring van het tegoed worden gebruikt voor de aankoop van artikelen op onze site. Ook na beëindiging kan het tegoed van uw lidmaatschap niet worden ingewisseld voor geld. Uitbetaling in geld van uw tegoed is derhalve niet mogelijk.

6.5 Uw tegoed zal drie jaar na aankoop vervallen.

7. Artikelen kopen

7.1 Met de bestelling van een Fabletics-artikel en met onze aanvaarding van deze bestelling, wordt een bindende koopovereenkomst gesloten tussen u en ons, » Fabletics GmbH, met betrekking tot de aankoop van dit artikel, op de manier zoals hieronder beschreven.

7.2 De presentatie van Fabletics-artikelen vormt geen juridisch bindend aanbod op basis van een contract van onze kant, maar slechts een niet-bindende uitnodiging aan u om artikel te bestellen.

7.3 Pas bij de bestelling van het gewenste artikel doet u een bindend aanbod op basis van de koopovereenkomst voor het betreffende artikel. De bestelling komt als volgt tot stand:

 1. Keuze van het gewenste artikel.
 2. Bevestiging door te klikken op de knop “Toevoegen aan winkelwagen” of vergelijkbaar.
 3. Controle van de bestelling en mogelijke correctie van de gegevens.
 4. Selectie van de betaalmethode en, indien nodig, invoer van de relevante gegevens.
 5. Verzending van de bestelling naar ons door bijvoorbeeld op de knop “Kopen” te klikken.

7.4 Op de pagina waarop u uw bestelling kunt verzenden door op de betalingsknop te klikken, vatten we de inhoud van uw bestelling opnieuw samen. Dit geeft u de mogelijkheid om de gegevens die u hebt ingevoerd opnieuw te controleren en indien nodig fouten te corrigeren. Ga hiervoor via het navigatiemenu van uw internetbrowser of via de betreffende navigatiefuncties op onze website naar de pagina waarop uw gegevens zijn geregistreerd. Bovendien kunt u de bestelling op elk moment annuleren door de internetbrowser te sluiten.

7.5 Een ontvangstbevestiging als bevestiging van uw bestelling, die u automatisch wordt toegezonden nadat de bestelling is verzonden, houdt geen aanvaarding van de bestelling door ons in. Wij kunnen uw bestelling accepteren door binnen 5 dagen een verzendbevestiging per e-mail te sturen of door levering van de bestelde artikelen. Indien dit niet gebeurt, is uw bestelling geweigerd. Indien uw bestelling is geweigerd en u heeft deze bestelling als VIP-lid geplaatst, dan zal uw lidmaatschap na deze weigering automatisch veranderen in een basislidmaatschap. U kunt natuurlijk altijd weer VIP-lid worden door als VIP-lid een artikel te bestellen.

7.6 Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leden de mogelijkheid hebben om artikelen van Fabletics te bestellen, worden er alleen bestellingen in de gebruikelijke maat voor één huishouden geaccepteerd.

7.7 Fabletics garandeert dat de geleverde artikelen voldoen aan de koopovereenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, en de redelijke vereisten van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de artikelen.

8. De tekst van de overeenkomst opslaan en openen

8.1 De tekst en inhoud van de koopovereenkomst die we met u hebben afgesloten, worden door ons opgeslagen in overeenstemming met de onderstaande bepalingen. U hebt de mogelijkheid om deze tekst en inhoud, ook na het voltooien van de bestelling, te bekijken.

8.2 De inhoud van uw bestelling verschijnt in de browser direct voordat u de bestelling voltooit. U kunt deze pagina afdrukken of opslaan met behulp van de relevante functies van uw browser. Daarnaast ontvangt u een e-mail van ons nadat u uw bestelling hebt voltooid, waarin de inhoud van uw bestelling opnieuw wordt vermeld. U kunt deze e-mail ook afdrukken of opslaan. Tot slot wordt uw bestelling opgeslagen in uw lidmaatschapsaccount. U kunt deze, nadat u hebt ingelogd, ook altijd daar bekijken.

8.3 U kunt » de huidige AV met de bepalingen met betrekking tot bestellingen » altijd online bekijken. Als uw bestelling enigszins ouder is en de AV in de tussentijd zijn gewijzigd, kunt u via een link in de huidige versie nog steeds de AV raadplegen die actueel waren op het moment van uw bestelling. Daarnaast kunnen we u deze oudere versie ook op verzoek per e-mail toesturen.

8.4 Er zal geen andere opslag van uw bestelling plaatsvinden dan zoals hierboven vermeld.

9. Prijzen, verzendkosten

9.1 Van toepassing zijn de prijzen die worden vermeld op het moment van bestelling van het artikel en, als u als VIP-lid bestelt, de eventuele kosten van het VIP-lidmaatschap zoals vermeld op het moment van bestelling van het artikel. Deze zijn inclusief de wettelijke btw en andere prijsbestanddelen. Daarnaast zijn er kosten voor verpakking en verzending van toepassing, tenzij gratis verzending is overeengekomen.

9.2 Alvorens uw bestelling af te ronden, zullen wij u uiteraard op de hoogte brengen van deze kosten en de totale prijs van uw bestelling.

10. Beschikbaarheid, levering en verzending

10.1 De door ons aangeboden artikelen zijn uiterlijk binnen vijf dagen leverbaar, tenzij tijdens de bestelprocedure uitdrukkelijk anders is aangegeven.

10.2 Tenzij anders overeengekomen tijdens de bestelprocedure, leveren wij alleen artikelen op adressen binnen Nederland.

11. Betaaldatum van de aankoopprijs en betaling van artikelen

11.1 De aankoopprijs moet onmiddellijk worden betaald, onder voorbehoud van een bij de bestelling overeengekomen of bij de levering meegedeelde latere betalingstermijn. Machtigingen voor automatische incasso of vergelijkbare betaalmethoden (bijv. via creditcard) worden echter pas uitgevoerd wanneer uw bestelling is verzonden. U hoeft dus pas te betalen als uw Fabletics-artikel daadwerkelijk is verzonden.

11.2 Wij bieden verschillende mogelijkheden voor betaling van de aankoopprijs (bijv. met een creditcard). Wanneer u uw VIP-lidmaatschap activeert of tijdens het bestelproces, hebt u de mogelijkheid om uit deze verschillende betaalmethoden te kiezen.

12. Behoud van eigendomsrecht

Tot het moment van volledige betaling van de voor een bepaald artikel verschuldigde aankoopprijs, blijft het betreffende artikel ons eigendom.

Wettelijk en aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument.

13. Wettelijk annuleringsrecht van de consument bij de aankoop van artikelen

13.1 Als “consument” (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) hebt u een wettelijk annuleringsrecht met betrekking tot de door u bestelde artikelen van 14 dagen na levering van de door u bestelde artikelen. Raadpleeg voor meer informatie onze afzonderlijke » annuleringsinformatie bij de aankoop van artikelen (hierna “Informatie over annulering van aankoop” genoemd). Deze informatie is te vinden aan het einde van deze AV. Daarnaast ontvangt u de tekst van deze informatie apart bij de bestelling.

13.2 Wij willen u erop wijzen dat in geval van annulering de prestaties die al aan beide partijen zijn geleverd, moeten worden geretourneerd. Dit betekent in het bijzonder dat wij de aankoopprijs zullen terugbetalen voor zover deze al door u is betaald en dat wij het tegoed aan u zullen terugbetalen, voor zover u de aankoopprijs met tegoed heeft betaald.

13.3 Als u gebruik maakt van uw annuleringsrecht zoals hier vermeld in » punt 13, komen de reguliere kosten voor retourzending voor uw rekening. Als u echter besluit om gebruik te maken van uw contractueel annuleringsrecht zoals en in overeenstemming met » punt 14, zal Fabletics de kosten van uw retourzending op zich nemen.

14. Aanvullend contractueel annuleringsrecht van de consument bij aankoop van artikelen door gebruik te maken van tegoed

14.1 Als “consument” (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) bieden wij u na het verstrijken van de termijn die geldt volgens de » Annuleringsinformatie bij aankoop van artikelen, de mogelijkheid om de koopovereenkomst voor een artikel tot 45 dagen na ontvangst van de artikelen te annuleren door het artikel te retourneren en daarmee de overeenkomst te ontbinden. De termijn gaat in op de dag volgend op de dag van ontvangst van het artikel. De datum van retournering van het artikel is bepalend voor de nakoming van de termijn.

14.2 Het aanvullend contractueel annuleringsrecht bestaat alleen als het artikel volledig en onbeschadigd is, en wordt geretourneerd in de originele verpakking. Het is toegestaan om het artikel uit te proberen op een manier die ook mogelijk en gebruikelijk is in een winkel, bijvoorbeeld door het te passen.

14.3 U kunt alleen gebruik maken van het aanvullend contractueel annuleringsrecht zoals bepaald in dit » punt 14, door het artikel binnen een periode van 45 dagen terug te sturen naar het volgende adres:

Fabletics GmbH

p/a Bleckmann Solutions BV

VE-Commerce Logistic Campus

John Hicksstraat 22

Handelshaven Noord

5928 RR Venlo, Nederland

14.4 Wanneer u gebruik maakt van het aanvullend contractueel annuleringsrecht wordt uw lidmaatschapsaccount gecrediteerd met een Fabletics-tegoed. Vergoeding van de aankoopprijs op grond van het aanvullend contractueel annuleringsrecht is uitgesloten. » Punt 13.3 is mutatis mutandis van toepassing op de kosten van retourzending.

14.5 Het aanvullend contractueel annuleringsrecht is van toepassing naast het wettelijk annuleringsrecht op grond van » punt 13. De bepalingen voor het aanvullend contractueel annuleringsrecht (» punt 14) zijn uitsluitend hierop van toepassing en hebben geen enkele invloed op of vormen geen beperking van het wettelijke annuleringsrecht. Voor het gebruik van het wettelijk annuleringsrecht gelden uitsluitend de desbetreffende wettelijke bepalingen. Meer informatie hierover vindt u in de annuleringsinformatie bij de aankoop van het artikel. Het aanvullend contractueel annuleringsrecht heeft ook geen invloed op en vormt geen beperking van het wettelijk garantierecht

15. Wettelijk annuleringsrecht van de consument voor het VIP-lidmaatschap

Als “consument” (voor de definitie hiervan zie » punt 2.2) hebt u ook een annuleringsrecht voor het VIP-lidmaatschap dat u hebt afgesloten. Zie voor meer informatie de afzonderlijke » Informatie over annulering van VIP-lidmaatschap (hierna “Informatie over annulering van VIP-lidmaatschap” genoemd). U vindt deze informatie aan het einde van deze AV. Daarnaast zullen we dit afzonderlijk schriftelijk meedelen wanneer het VIP-lidmaatschap wordt afgesloten.

16. Relatie tussen de annuleringsrechten

De annuleringsrechten zoals gedefinieerd in de » punten 13 tot en met » 15 bestaan onafhankelijk van elkaar, tenzij anders vermeld. In het bijzonder hebt u een annuleringsrecht voor het VIP-lidmaatschap zoals vermeld in » punt 15 onafhankelijk van het annuleringsrecht voor aankoop zoals bepaald in » punt 13 en onafhankelijk van het aanvullend contractueel annuleringsrecht voor de aankoop van artikelen zoals bepaald in » punt 14 en vice versa. Indien u uitsluitend gebruik maakt van uw annuleringsrecht van het VIP-lidmaatschap en niet tevens van enig bestaand annuleringsrecht bij de aankoop van artikelen die u onder de voorwaarden van het VIP-lidmaatschap hebt aangeschaft, zullen wij het verschil (tussen de aankoopprijs van het aangeschafte artikel tegen de voorwaarden van het VIP-lidmaatschap en de hogere aankoopprijs) terugbetalen.

Slotbepalingen


17. Contractbreuk

In het belang van al onze leden en in het belang van een goede en soepele werking van Fabletics, behouden we ons het recht voor om leden een waarschuwing te sturen als er sprake is van een schending van deze AV, of, in het geval van ernstige schendingen die een belangrijke reden voor beëindiging vormen, om het lidmaatschap te annuleren en om de inhoud en teksten die door leden zijn ingevoerd te verwijderen of te wijzigen. Dit betreft zowel het basis- als het VIP-lidmaatschap.

18. Onderhevig aan wijziging

18.1 Aangezien we Fabletics voortdurend verder ontwikkelen, kunnen regelmatige aanpassingen van deze AV noodzakelijk zijn. We behouden ons het recht voor deze AV in de toekomst te wijzigen met inachtneming van de onderstaande bepalingen.

18.2 Wat betreft wijzigingen in uw VIP-lidmaatschap, zullen wij u ten minste vier weken voordat de nieuwe > versie van kracht wordt, per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen. Vanaf het moment dat u deze informatie ontvangt, hebt u vier weken de tijd om kennis te nemen van deze wijzigingen. Als u niet akkoord kunt gaan met deze wijzigingen, kunt u binnen die periode bezwaar maken tegen deze wijzigingen.

18.3 Indien u hiertegen bezwaar maakt, wordt uw VIP-lidmaatschap in eerste instantie voortgezet onder de oude voorwaarden, maar hebben wij het recht dit lidmaatschap te beëindigen op grond van de bepalingen van » punt 4.5 (basislidmaatschap) of 5.6 (VIP-lidmaatschap). Als u geen bezwaar maakt, wordt de nieuwe versie van de AV van kracht vanaf de aangekondigde datum.

18.4 In de informatie over de voorgenomen wijziging van uw VIP-lidmaatschap zullen wij u nogmaals wijzen op deze bezwaartermijn, wat de rechtsgevolgen zijn van een bezwaar, en wat de rechtsgevolgen zijn als u geen bezwaar maakt binnen de bezwaartermijn.

18.5 Voor zover de wijziging betrekking heeft op belangrijke contractuele verplichtingen van ons of van u als lid (d.w.z. verplichtingen waaraan moet worden voldaan om een correct lidmaatschap mogelijk te maken, alsmede verplichtingen waarbij de ene contractpartij erop kan vertrouwen dat de andere contractpartij ze zal nakomen), geldt het voorbehoud van wijziging op grond van » punt 18.1 alleen voor zover aanvaarding van de betreffende wijziging door u als lid redelijkerwijs kan worden verwacht, rekening houdend met onze belangen.

19. Toepasselijk recht, rechtsgebied

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op de contractuele relaties en andere wettelijke relaties tussen u en ons, ook voor grensoverschrijdende bestellingen. De toepassing van het Weens Koopverdrag (Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (CISG)) en alle andere bilaterale overeenkomsten is uitgesloten. Deze rechtskeuze geldt echter alleen voor u als consument, voor zover die keuze u niet de bescherming ontneemt die u geniet op grond van de dwingende bepalingen van het land waar u uw vaste verblijfplaats heeft.

20. Diversen

 

20.1 Voor klachten over de uitvoering van de koopovereenkomst kunt u contact opnemen met [email protected] of bellen naar 085-8880169. Een klacht moet volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Fabletics binnen een redelijke termijn nadat u het gebrek hebt ontdekt. Klachten worden zo spoedig mogelijk door Fabletics in behandeling genomen.

20.2 Indien afzonderlijke bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, of indien deze AV een hiaat bevatten, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen of gedeelten van dergelijke bepalingen niet aan. De ongeldige of ontbrekende bepalingen worden vervangen door de wettelijke bepalingen die in dat geval van toepassing zijn.

 

21. Herroepingsrecht

ONTBINDINGSRECHT AANKOOP

U hebt het recht om het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

De ontbindingstermijn vervalt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan op de hoogte stellen

 

Fabletics GmbH

Schlesische Straße 38

10997 Berlijn

Duitsland

Telefoonnummer: 085-8880169

E-mail: [email protected]

 

via een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk per post, telefonisch of per e-mail) dat u besluit de overeenkomst te ontbinden. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om te voldoen aan de ontbindingstermijn is het voldoende dat u uw bericht met betrekking tot uw uitoefening van het ontbindingsrecht verstuurt voordat de ontbindingstermijn is verstreken. Gevolgen van de ontbinding: Indien u het contract ontbindt, ontvangt u onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te ontbinden, alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, met inbegrip van leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een andere methode hebt ingestemd; er worden u in ieder geval voor deze terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Wij kunnen de terugbetaling achterhouden totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of totdat u hebt aangetoond dat u de goederen retour hebt gezonden, al naar gelang wat het eerste plaatsvindt.

U dient de goederen terug te sturen aan ons of aan

 

Fabletics GmbH

c/o Rhenus Contract Logistics West GmbH & Co. KG

Europaallee 29

47229 Duisburg

Duitsland

 

retour te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het retour zenden van de goederen komen voor uw rekening als geen van de gratis retourmogelijkheden kan worden gebruikt. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van goederen die het gevolg is van een gebruik van de goederen dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

ONTBINDINGSRECHT VAN HET VIP-LIDMAATSCHAP

U hebt het recht om de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden.

De ontbindingstermijn vervalt 14 dagen na de dag waarop het contract werd afgesloten.

Om het ontbindingsrecht uit te oefenen, moet u ons per post, telefoon of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing om het contract te ontbinden door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. schriftelijk, per telefoon of e-mail). U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor ontbinding gebruiken, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Om te voldoen aan de ontbindingstermijn is het voldoende dat u uw bericht met betrekking tot uw uitoefening van het ontbindingsrecht verstuurt voordat de ontbindingstermijn is verstreken.

 

Fabletics GmbH

Schlesische Straße 38

10997 Berlijn

Duitsland

Telefoonnummer: 085-8880169

E-mail: [email protected]

 

Gevolgen van intrekking:

Indien u de overeenkomst intrekt, ontvangt u zonder vertraging, en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing van intrekking van het contract, alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, met inbegrip van leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk met een andere methode hebt ingestemd; er worden u in ieder geval voor deze terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Bijgewerkt: 05/2022